Tutkimuksia ja kirjallisuutta

Esitys prosenttiperiaatteen edistämiseksi

Prosenttiperiaatteen ohjausryhmä antaa loppuraportissaan 12 suositusta tai ehdotusta, joilla taide yhdistetään rakennushankkeisiin. Ohjausryhmä esittää muutoksia valtion oman toiminnan järjestämiseen. Muut ehdotukset liittyvät muun muassa kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun sekä koulutukseen. Ohjausryhmän raportti kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjaan (2017:50)

Lue koko loppuraportti PDF-muodossa

Kyselytutkimus: suomalaiset arvostavat taidetta arjessaan

Suomen Taiteilijaseura tilasi TNS Gallup:ilta kyselytutkimuksen Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja (2016). Kyselyssä 75 % suomalaisista kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, työpaikoille ja kouluihin. Taiteen koetaan parantavan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tutkimus kertoo selvästi myös, että taide nostaa asuinalueiden ja kiinteistöjen arvoa suomalaisten silmissä. Tutkimuksessa on erikseen tarkasteltu myös tuloksia Suomen 10 suurimman kaupungin asukkaiden osalta (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio ja Kouvola).

Lue koko tutkimus ja kaupunkikohtaiset koosteet tästä.

Edellinen, vuoden 2014 kyselytutkimus löytyy täältä.

 

Kyselyselvitys: rakennuttajien ja tilaajien mielestä taide tuo lisäarvoa

Visuaalisen taiteen käyttö rakennushankkeissa herättää taidehankkeiden tilaajissa myönteistä vastakaikua. Prosentti taiteelle -hanke tilasi vuonna 2015 laadullisen kyselyselvityksen, johon vastasi 109 eri rakennus- ja kulttuurialan ammattilaisia. Yli puolet (55 %) vastaajista näki, että taide on lisännyt ostohalukkuutta, alueen arvostusta ja mahdollisesti vähentänyt ilkivaltaa alueella. Vastaajien mukaan taide toi hyötyjä rakennusten markkinointiin, sillä 67 prosenttia vastaajista käytti taideteoksia osana rakennustensa markkinointia. Kyselyssä lähes kaikki vastaajat (96 %) näkivät taiteen yhtenä laatukeinoista, joiden avulla alue tai rakennus voi erottautua ja olla uniikki. Kyselyselvityksen toteutti TaT, arkkitehti Laura Uimonen.

Lataa koko tutkimus tästä.

Graafinen esitys keskeisimmistä tuloksista.

Lue tiedote.

 

Kirjallisuutta

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle ja taiteilijalle.
Toim. Pulkkinen, Miisa & Hannus, Hanna. Prosentti taiteelle -hanke, 2015.
Sähköinen versio: www.prosenttiperiaate.fi/kasikirja.

Taide rakennushankkeessa.
RT-ohje (RT 01-11147). Rakennustietosäätiö, 2014.

Taide rakennushankkeessa. Opas tilaajalle.
Toim. Järvipetäjä, Milla & Nikkilä, Aura. Suomen rakennusmedia Oy, 2010.

Taidetta suunnitteluun. Taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa
Uimonen, Laura. Väitöskirja, Aalto-yliopisto, 2010.

Taidekehän tarina. Kankaanpään kulttuurinen ja fyysinen muutos taidekaupungiksi diskurssien valossa.
Anttila, Maija. Väitöskirja, Teknillinen korkeakoulu, 2008.

Arabia Arabia. Taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua, tapaus Arabianranta, Helsinki
Isohanni, Tuula. Väitöskirja, Taideteollinen korkeakoulu, 2006.

Ennustaako kulttuurin ja taiteen harrastaminen pitkäikäisyyttä?
Niemeläinen, Tuula. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, 2013

Taide kohtaa elämän – Arts in Hospital-hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa
Liikanen, Hanna-Liisa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2002.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone