Taiteilijalle

Prosenttiperiaatteen käsikirja

Julkisen taidetta tekevälle ja siitä kiinnostuneelle taiteilijalle on olemassa monenlaisia työtä helpottavia materiaaleja. Aivan ensimmäiseksi kannattaa perehtyä Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle -teokseen.

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle on käytännöllinen opas kuvataiteilijalle tai muotoilijalle, joka haluaa tehdä julkisia taideteoksia. Käsikirjassa käsitellään johdonmukaisesti koko prosessi taiteen liittämisestä rakentamiseen taidehankkeen sopimuksen tekemisestä rakennustyömaalla toimimiseen ja lopulta taideteoksen ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.


Mallisopimuspohja

Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan sovellu yksin kaikkiin sopimustilanteisiin. Mallisopimus on laadittu erityisesti rakennushankkeen yhteydessä toteutettavan tai julkisen taideteoksen teostilausta silmällä pitäen.

Mallisopimusta voi muokata ja täydentää omiin tarpeisiin. Jos mallissa on kohtia, jotka ovat käsillä olevassa yksittäistapauksessa tarpeettomia, voi ne jättää tyhjäksi tai yliviivata tarpeettoman sopimuskohdan. Mallisopimuksen tekstin asteriskilla merkityt kohdat selitetään sopimuksen yhteyteen kuuluvassa selventävässä lopputekstissä. Selvennyksen määritelmät ja tulkintaohjeet tulevat osaksi sopimusta, ellei Tilaajan ja Taiteilijan kesken katsota sovitun muuta. Mallisopimus laadittiin osana Prosentti taiteelle -hanketta (2014-2015).

Lataa mallisopimuspohja tästä (pdf).

 


Huoltokirja

Taiteilijan tulee yleensä laatia huoltokirja julkiselle taideteokselle. Sen avulla taiteilija varmistaa, että teoksesta pidetään hyvää huolta.

Julkisen taiteen tilausteoksen sopimukseen sisältyy usein maininta huoltokirjan, ­ohjeen tai ­selvityksen toimittamisesta tulevalle taide­teoksen omistajalle. Huoltokirjalla tarkoitetaan dokumenttia, jossa taiteilija ohjeistaa mahdollisimman tarkasti teoksensa materiaalit sekä sen, minkälaista huoltoa teos tarvitsee. Ohjeistuksen laatiminen edes­ auttaa sitä, että teoksesta pidetään huolta asianmukaisesti ja taidemuodon erityispiirteiden vaatimalla tavalla. Huoltokirja luovutetaan tilaajalle ja huollosta vastaavalle taholle viimeistään teoksen luovutuksen yhteydessä. Huolehdi siitä, että tiedot päätyvät teoksen huollosta vastaavan tahon arkistoon.

Huoltokirjan sisältö riippuu luonnollisesti itse teoksesta: materiaaleista, koosta, elinkaaresta sekä sijainnista.

Lue lista huomioitavista seikoista huoltokirjaa laadittaessa.

Huoltokirjan malli (PDF)


Mistä taiteilija saa tukea ja apua

Ammattitaiteilijoille on tarjolla monenlaista tukea työmahdollisuuksien kartoittamisesta lainopilliseen neuvontaan. Apua saa Taiteen edistä­miskeskuksen julkisen taiteen asiantuntijapalveluista ja läänintaitei­lijoilta, visuaalisen alan järjestöistä ja yksityisiltä palveluntarjoajilta, kuten kirjanpitäjiltä. Neuvoja kannattaa hakea ajoissa, jotta pulmalli­set tilanteet eivät pääse kärjistymään.


Oikeudellista neuvontaa ja ammatillista tukea

Ammatillisia verkostoja, tukea ja apua saa oman alan taiteilijaliitosta sekä oman paikkakunnan taiteilijajärjestöstä. Niin Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen kuin muotoilun toimialajärjestö Ornamon jäsenet saavat liittojensa kautta oikeudellista neuvontaa esimerkiksi sopimus- ja vastuukysymyksissä. Lisäksi Suomen Taiteilijaseuran sivuilla on laaja, kaikille avoin Kuinka elää kuvataiteella -tietopankki taiteilijan työhön liittyvistä kysymyksistä. Tekijänoikeusasioissa voi kääntyä Kuvaston puoleen.

Tarvitsenko kirjanpitäjän?

Kirjanpitäjä kannattaa hankkia viimeistään, kun siirtyy alv-velvollisuuden piiriin, eli kun taiteilijan myynti ylittää 10 000 euroa vuodessa (vuonna 2019). Siinä vaiheessa kuittien hallintaa on vaivalloista hoitaa ilman kirjanpitäjää. Kirjanpitäjä auttaa taiteilijaa projektin talouden hallinnassa.

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Julkisen taiteen asiantuntijapalveluissa työskentelee taideasiantuntijoita, jotka neuvovat uusia prosenttitaidehankkeita ja tekevät julkisen taiteen kehittämistyötä. Lisäksi Taikessa työskentelee läänintaiteilijoita eri puolilla Suomea. Suuri osa läänintaiteilijoista edistää ammattitaiteilijoiden työmahdollisuuksien saantia.

RT­-ohje Taide rakennushankkeessa

Rakennustiedon julkaisema maksullinen RT-kortti RT 01-11147, Taide rakennus- hankkeessa, on ohje taidehankkeen toteuttamisesta osana rakennushanketta. Ohje sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä rakentamisprosesseihin hankesuunnittelusta työn luovutukseen. Ohjeessa kuvataan osapuolten rooleja ja tehtäviä sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin. RT-kortin voi ostaa Rakennustiedosta: rakennustietokauppa.fi.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone