Taiteilijalle

Prosenttiperiaatteen käsikirja

kansikuva_taiteilijalle

Julkisen taidetta tekevälle ja siitä kiinnostuneelle taiteilijalle on olemassa monenlaisia työtä helpottavia materiaaleja. Aivan ensimmäiseksi kannattaa perehtyä Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle -teokseen.

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle on käytännöllinen opas kuvataiteilijalle tai muotoilijalle, joka haluaa tehdä julkisia taideteoksia. Käsikirjassa käsitellään johdonmukaisesti koko prosessi taiteen liittämisestä rakentamiseen taidehankkeen sopimuksen tekemisestä rakennustyömaalla toimimiseen ja lopulta taideteoksen ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.


 

Mallisopimuspohja

Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan sovellu yksin kaikkiin sopimustilanteisiin. Mallisopimus on laadittu erityisesti rakennushankkeen yhteydessä toteutettavan tai julkisen taideteoksen teostilausta silmällä pitäen.

Mallisopimusta voi muokata ja täydentää omiin tarpeisiin. Jos mallissa on kohtia, jotka ovat käsillä olevassa yksittäistapauksessa tarpeettomia, voi ne jättää tyhjäksi tai yliviivata tarpeettoman sopimuskohdan. Mallisopimuksen tekstin asteriskilla merkityt kohdat selitetään sopimuksen yhteyteen kuuluvassa selventävässä lopputekstissä. Selvennyksen määritelmät ja tulkintaohjeet tulevat osaksi sopimusta, ellei Tilaajan ja Taiteilijan kesken katsota sovitun muuta. Mallisopimus laadittiin osana Prosentti taiteelle -hanketta (2014-2015).

Lataa mallisopimuspohja tästä (pdf).

 


Huoltokirja

Taiteilijan tulee yleensä laatia huoltokirja julkiselle taideteokselle. Sen avulla taiteilija varmistaa, että teoksesta pidetään hyvää huolta.

Julkisen taiteen tilausteoksen sopimukseen sisältyy usein maininta huoltokirjan, ­ohjeen tai ­selvityksen toimittamisesta tulevalle taide­teoksen omistajalle. Huoltokirjalla tarkoitetaan dokumenttia, jossa taiteilija ohjeistaa mahdollisimman tarkasti teoksensa materiaalit sekä sen, minkälaista huoltoa teos tarvitsee. Ohjeistuksen laatiminen edes­ auttaa sitä, että teoksesta pidetään huolta asianmukaisesti ja taidemuodon erityispiirteiden vaatimalla tavalla. Huoltokirja luovutetaan tilaajalle ja huollosta vastaavalle taholle viimeistään teoksen luovutuksen yhteydessä. Huolehdi siitä, että tiedot päätyvät teoksen huollosta vastaavan tahon arkistoon.

Huoltokirjan sisältö riippuu luonnollisesti itse teoksesta: materiaaleista, koosta, elinkaaresta sekä sijainnista.

Lue lista huomioitavista seikoista huoltokirjaa laadittaessa.

 


Mistä taiteilija saa tukea ja apua

Ammattitaiteilijoille on tarjolla monenlaista tukea työmahdollisuuksien kartoittamisesta lainopilliseen neuvontaan. Apua saa läänintaiteilijoilta, visuaalisen alan järjestöistä ja yksityisiltä palveluntarjoajilta, kuten kirjanpitäjiltä. Neuvoja kannattaa hakea ajoissa, jotta pulmalliset tilanteet eivät pääse kärjistymään.


Läänintaiteilijat

Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike) työskentelee vuonna 2016 kahdeksan läänintaiteilijaa, joiden tehtäviin kuuluu prosenttiperiaatteen edistäminen eri puolilla Suomea. Niin taiteilijoiden kuin rakennuttajien neuvonta kuuluu läänintaiteilijoiden työhön. Ajankohtaiset yhteystiedot löytyvät Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta.


Oikeudellista neuvontaa ja ammatillista tukea

Ammatillisia verkostoja, tukea ja apua saa oman alan taiteilijaliitosta sekä oman paikkakunnan taiteilijajärjestöstä. Niin Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen kuin Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenet saavat liittojensa kautta oikeudellista neuvontaa esimerkiksi sopimus- ja vastuukysymyksiin.


Tarvitsenko kirjanpitäjän?

Kirjanpitäjä kannattaa hankkia viimeistään, kun siirtyy alv-velvollisuuden piiriin, eli kun taiteilijan myynti ylittää 10 000 euroa vuodessa (1.1.2016 alkaen). Siinä vaiheessa kuittien hallintaa on vaivalloista hoitaa ilman kirjanpitäjää.


RT-kortti Taide rakennushankkeessa

Rakennustiedon julkaisema maksullinen RT-kortti RT 01-11147, Taide rakennushankkeessa, on ohje taidehankkeen toteuttamisesta osana rakennushanketta. Ohje sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä rakentamisprosesseihin hanke suunnittelusta työn luovutukseen. Ohjeessa kuvataan osapuolien rooleja ja tehtäviä sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin. RT-kortin voi ostaa Rakennustiedosta.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone