Taideohjelma

Taideohjelmalla tarkoitetaan alue- tai kohdekokonaisuutta varten laadittua suunnitelmaa, jossa määritellään, miten alueelle tai suunnittelukohteeseen toteutetaan taidetta.

Taideohjelma on suunnitelma siitä, miten suunnittelualueelle tai ­kohtee­seen toteutetaan taidetta ja miten taidehankinnat rahoitetaan. Taideohjelma kertoo myös, kuinka tilaajien, rakennuttajien, arkkitehtien, erikoisalojen suunnittelijoiden, taiteilijoiden ja käyttäjien yhteistyö toteutetaan.

Taideohjelma voi olla joko ohjeellinen tai velvoittava. Taideohjelmasta on käytetty myös termiä taidekaava.

Ohjeellinen taideohjelma

  • Asemakaavan liitteeksi voidaan laatia ohjeellinen taideohjelma, joka ei valvoita myöhempää suunnittelua ja rakentamista.

Velvoittava taideohjelma

  • Taideohjelma on velvoittava, jos siinä kirjatut ohjeet liitetään tontinluovutusehtoihin tai ohjelman noudattamisesta sovitaan muulla tavoin kunnan ja alueen rakennuttajien kesken.

Taideohjelmassa määritellään taidehankkeen tai ­hankkeiden tavoitteet, taiteen hankintatavat tai periaatteet, taiteen ylläpidon periaatteet ja tahot sekä rahoitusmallit ja muut taloudelliset seikat. Taideohjelma sopii erityises­ti laajoihin ja pitkäkestoisiin hankkeisiin. Taideohjelma toteutuu parhaiten, kun sen toteuttamisesta vastaa monialainen taidetyöryhmä, jossa taideteos­ ten hankinnasta päättää esimerkiksi taidemuseo tai muu taiteeseen erikois­tunut asiantuntijataho.

 

Esimerkkejä taideohjelmista

Taideohjelma on käytössä muun muassa Kuopion SaaristokaupungissaTam­pereen Vuoreksen asuinalueella, Vantaan Leinelässä sekä Sipoon Nikkilässä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone