Taidehankintojen mallit

Rakennetun ympäristön taidehankinnan tekemiseen on Suomessa käytössä monenlaisia jo olemassa olevia malleja. Taiteen rahoitus- ja hankintamalleja keksitään myös jatkuvasti lisää esimerkiksi omaksumalla hyviä käytäntöjä ulkomailta tai keksimällä jokin aivan oma, paikallinen malli.

Tällä sivulla esitellään Suomessa tällä hetkellä käytössä olevia taidehankintojen malleja. Otsikkoa klikkaamalla löydät aiheesta lisätietoa ja esimerkkejä paikkakunnista sekä toimijoista, jotka noudattavat kyseistä käytäntöä. Katso myös animaatiovideo julkisen taiteen tilaamisen tavoista:

 

Taideohjelma

 • tunnetaan myös nimillä taidekaava tai taiteen suunnitelma
 • yleissuunnitelma taiteen käytöstä rakennuskohteessa
 • voi olla joko ohjeellinen tai velvoittava
 • asettaa tavoitteet taiteen käytölle sekä taiteen hankinta- ja rahoitustavoille

 

Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen

 • kunnallinen päätös prosenttiperiaatteen noudattamisesta julkisessa rakentamisessa ja peruskorjauksessa
 • kunta päättää käyttää noin yhden prosentin rakennuskustannuksista taiteeseen
 • Suomessa vakiintunein tapa toteuttaa prosenttiperiaatetta
 • kunta voi noudattaa prosenttiperiaatetta joko kaikessa rakentamisessa tai tapauskohtaisesti

 

Taidevelvoite tontinluovutusehdoissa

 • taiteen rahoittamisen ja tilaamisen tapa, jossa kunnan tai kaupungin prosenttiperiaatepäätöstä toteuttaa käytännössä rakennuttaja
 • velvoittaa rakennuttajan sitoutumaan taideteosten toteuttamiseen
 • velvoittavaa taideohjelmaa suppeampi mutta yhtä sitova malli

 

Rahastomalli

 • rakennuttajilta kerätään määrätty osa rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon
 • osuus voidaan määrittää esimerkiksi tietyksi euromääräksi rakennusoikeuden kerrosneliömetriä kohden
 • alueen rakennuttajat osallistuvat taidehankkeisiin kerryttämällä yhteistä rahastoa, jonka varoista taideteokset hankitaan
 • mahdollistaa prosenttiperiaatteen laajentamisen kulttuuritapahtumiin, sillä rahastosta voidaan rahoittaa myös erilaisia kulttuuritapahtumia

Katso myös:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone