Rahastomalli

Niin kutsuttua rahastomallia on käytetty Suomessa asuinalueiden rakentamisessa. Mallissa alueen rakennuttajat osallistuvat taidehankkeisiin kerryttämällä yhteistä rahastoa, jonka varoista taideteokset hankitaan. Rahastomalli mahdollistaa prosenttiperiaatteen laajentamisen muille taiteenaloille, sillä rahastosta voidaan rahoittaa myös erilaisia kulttuuritapahtumia.

Rahastomallissa alueen rakennuttajilta kerätään määrätty osa rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon. Rahoitusosuus voidaan määritellä esimerkiksi rakennettavan kerrosalan kautta.

Rahastosta voidaan kustantaa alueelle sekä pysyviä että väli­aikaisia taideteoksia. Alueilla, joissa rahastomallia on käytetty, on mallilla kerättyä taiderahaa käytetty myös alueen kulttuuritapahtumiin. Rahasto­malli mahdollistaa prosenttiperiaatteen laajentamisen myös muille taiteen­aloille ja kulttuuritapahtumiin.

Rahastomallin avulla asuinalueelle voidaan hankkia isoja, yleisille alueille sijoittuvia taideteoksia sen sijaan, että kukin taloyhtiö hankkisi omat teok­sensa. Mallia käytettäessä tulee hyvissä ajoin miettiä ja sopia, kuka taide­teokset tulee omistamaan ja huoltamaan.

Rahastomallia sovelletaan tällä hetkellä suurissa rakennushankkeissa muun muassa Helsingin Kalasataman, Jyväskylän Kankaan ja Porvoon Länsirannan rakentuvilla asuinalueilla.

 

Esimerkkejä Suomesta


Helsingin Kalasatama

Kalasataman alueelle Helsinkiin nousee vuoteen 2030 mennessä noin 20 000 henkilön asuinalue. Kalasataman alueelle hankitaan taidetta rahasto­mallilla. Alueelle hankittavasta taiteesta 70 % tulee olemaan pysyviä taide­teoksia, 15 % väliaikaista taidetta sekä 15 % tapahtumia. Kalasatamassa järjestetään teosten hankkimiseksi myös taidekilpailuja.

Lue lisää Kalasataman taiteesta.

 

Jyväskylän Kangas

Kankaan teollisuusalue Jyväskylässä saneerataan vuoteen 2040 mennessä noin 5 000 asukkaan ja 2 000 työpaikkan alueeksi. Kankaan alueella taide on mukana koko rakentamisvaiheen ajan. Alueen rakennuttajilta kerätään varoja rahastoon, jolla rahoitetaan alueen taideteokset sekä alueen tapahtumia pitkällä aikavälillä.

Kankaan alueella on otettu käyttöön oma malli: prosenttikulttuuriperiaa­te. Noin yksi prosentti Kankaan tontinmyyntituloista, maankäyttömaksuista ja rakentamisen kustannuksista ohjataan Kankaan pysyvään ja väliaikaiseen taiteeseen sekä lisäksi kulttuuritapahtumiin. Summaksi kertyy viidentoista vuoden aikana yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Kankaan palveluyhtiö Oy palkkaa alueelle taidekoordinaattorin ja kulttuurituottajan. Palveluyhtiö omistaa alueelle toteutettavat teokset.

Kankaan alueen asukkaat ovat mukana taiteen toteutuksessa, ja alueella näh­dään perinteisten taideteoshankintojen lisäksi myös tilapäistä ja esittävää taidet­ta, kuten teatteria, sirkusta ja elokuvaa. Kankaan alueen lähtökohtana on ollut kaupunkien elinvoimaiseen kehittämiseen liittyvä Cultural planning ­-malli.

Lue lisää Kankaan taiteesta.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone