Miksi tilata taidetta

Julkisella taiteella on suomalaisten vahva tuki. Asukkaat arvostavat kotiseutunsa taideteoksia, ja ne tuovat rakennushankkeeseen monenlaista myönteistä näkyvyyttä. Ammattitaiteilija on oman alansa huippuosaaja, jonka näkemys tuo laatua rakentamiseen.

Kirsti Muinosen teos Linnunradan pysäkki (2008) on osa Metsokankaan koulua Oulussa.

Kirsti Muinosen teos Linnunradan pysäkki (2008) on osa Metsokankaan koulua Oulussa.

 

Suomalaiset haluavat taidetta arkeensa. Prosentti taiteelle -hankkeen vuonna 2014 tekemän kyselytutkimuksen mukaan 70 % suomalaisista haluaa nähdä kuvataidetta arkisissa ympäristöissään, kuten asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. Peräti 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että taide tuottaa elämyksiä ja 79 % uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Suomalaiset ovat myös valmiita maksamaan taiteen tuomista hyödyistä. Kyselyssä 44 % vastaajista oli valmis maksamaan enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti on käytetty taiteeseen.

Taide kuuluu kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön. Taidetta voi olla rakennuksissa joko itsenäisinä teoksina tai rakenteisiin intregroituna taiteena. Taidetta voi olla rakennusten välitiloissa, kaduilla, aukioilla sekä puistoissa. Taideteos on aina osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä kohtaan.

Taide tuo rakennushankkeeseen monia hyötyjä. Kuten hyvä arkkitehtuuri, myös taide lisää kohteen vetovoimaisuutta ja arvoa koko sen elinkaaren ajan. Taide voi kuitenkin tuoda rakentamiseen myönteistä huomiota jo suunnittelu- ja työmaavaiheessa. Työmaan aiheuttamia melu- ja ulkonäköhaittoja voidaan lieventää vaikkapa väliaikaisilla taideteoksilla. Usein asukkaat ihastuvat väliaikaisiin teoksiin, ja ottavat ne omikseen siinä määrin, että niistä toivotaan pysyviä. Taide auttaa luomaan uudelle alueelle identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä. Julkinen taide on kenen tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja. Taideteokset tuovat rakennushankkeelle myös mediahuomiota. Rakennuttajien kokemuksia taidehankkeista voi lukea kyselyselvityksestä.

Ammattikuvataiteilija ja -muotoilija ovat oman alansa huippuosaajia. Aivan kuten esimerkiksi rakenne- tai sähkö- ja automaatiosuunnittelussa, myös taidehankkeessa kannattaa käyttää ammattilaista. Kuvataiteilijat ja muotoilijat ovat korkeasti koulutettuja osaajia. Arkkitehdille taiteilija on luonteva yhteistyökumppani, jonka työ perustuu arkkitehtuurin tavoin visuaaliseen kieleen. Taiteilijan valintaan on myös tarjolla apua ja tukea. Etenkin laaja taidehanke onnistuu, kun siitä vastaa taideasiantuntija tai -koordinaattori. Taiteilijapankit esittelevät julkisen taiteen osaajia, ja taidekilpailun järjestämisessä auttavat visuaalisen alan järjestöt.

 

Tutustu taidehankintojen malleihin.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone