30.6.2014

Valtionavustuksia rakennuskohteiden taidehankintoihin

Taiteen edistämiskeskukselta haettava avustus on tarkoitettu yhteisöille kuten kunnille, kuntayhtymille, yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa taideteoksia prosentilla rakennuskustannuksista. Avustuksia jaetaan yhteensä 380 000 euroa. Avustuksia prosenttiperiaatteen mukaisiin hankintoihin voi hakea 15.8.2014 asti. Päätökset tehdään syyskuun puolivälissä.

Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -periaate on kansainvälinen malli, jolla taidehankinnat toteutetaan osana rakennushanketta. Suomessa prosenttiperiaatetta on käytetty vaihtelevasti toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista alkaen.

Prosenttiperiaate voi toteutua sekä uusissa rakennuskohteissa että korjausrakentamisessa ja infrahankkeisssa kuten väylien rakentamisessa. Teokset voivat olla esimerkiksi maalauksia, veistoksia, keramiikka- ja tekstiiliteoksia, valo- ja mediataideteoksia ja installaatioita. Teokset suunnitellaan osana rakentamisen muuta suunnittelua niin, että ne sijoittuvat aidosti osaksi rakennettua ympäristöä.

Prosenttiperiaatteen edistäminen on pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman tavoitteena, ja se on myös yksi Taiteen edistämiskeskuksen painopisteistä. Uudella avustuksella on tarkoitus tukea noin 20:ta uutta prosenttiperiaatteen mukaista hanketta eri puolilla Suomea.

Taiteen edistämiskeskus on panostanut prosenttiperiaatteen edistämiseen myös läänintaiteilijoiden työssä. Tällä hetkellä viraston aluetoimipisteissä työskentelee yhdeksän läänintaiteilijaa, jotka auttavat uusien prosenttikohteiden käynnistämisessä ja prosenttiperiaatteen mukaisten ohjelmien suunnittelussa.

”Taiteen edistämiskeskuksen tavoite on lisätä prosenttiperiaatteen mukaista toimintaa koko maassa ja vahvistaa taiteen laadun kriteerejä julkisen taiteen hankinnoissa. Prosenttiperiaatteen toteuttaminen vaatii pitkäjänteistä ohjemallista työtä”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Hakuilmoitus- ja lomake Taiken sivuilla

Lisätietoja:

Henri Terho
Erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 901
henri.terho@minedu.fi

sekä Taiken prosenttiperiaatetta edistävät läänintaitelijattaike_vaaka_v2

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone