15.2.2017

Uuden Espoon sairaalan laaja taidekokonaisuus valmistui

Oona Tikkaojan teos Helix sijaitsee sairaalan sisänkäynnin luona. Kuva Yehia Weis, EMMA.

Uuden Espoon sairaalan taidekokonaisuus on nyt nähtävissä. Sairaalaan tuli kuusi tilausteosta, videoteos poliklinikan odotustilaan ja potilashuoneisiin sekä odotustiloihin peräti lähes kolmesataa teosta EMMAn ja Saastamoisen säätiön kokoelmista. Espoon modernin taiteen museo EMMAlle sairaalan taidehanke on tähän mennessä museon laajin julkisen taiteen hanke. Esimerkiksi kokoelmasta sijoitettuja teoksia on ennätyksellisen paljon.

Sairaalaan on toteutettu prosenttiperiaatteen hengessä kuusi tilausteoskokonaisuutta taiteilijoilta Company, Kirsi Kivivirta, Jaakko Mattila, Nio-Rautiainen-Toikka, Oona Tikkaoja ja Hanna Vihriälä. Poliklinikan videoteoksen on tehnyt Renja Leino. Teokset on osittain integroitu osaksi sairaalan arkkitehtuuria, ja suunnittelussa on huomioitu tilallisten kokemusten luominen.

 

Hanna Vihriälän Ketohanhikki-teos. Kuva: EMMA

 

Sairaalan henkilökunta on osallistunut henkilökunnan tilojen ja potilashuoneiden teosvalintoihin. Kyseessä on EMMAn ensimmäinen julkisen taiteen hanke, jossa museon yleisöpalvelu on näin mittavasti mukana. Henkilökunnalle tarjotaan tietoa taloon sijoitetusta taiteesta ja kesällä 2017 julkaistaan kirja, joka esittelee eri tulokulmia sairaalan taideohjelmaan. Halukkaat voivat syksyllä syventää taiteen tuntemusta katsomiseen ja taiteen kokemiseen ohjaavilla workshopeilla.

EMMA kertoo, että taide palvelee kaikkien sairaalan käyttäjien hyvinvointia: asiakkaita, heidän läheisiään sekä sairaalan työntekijöitä. Sairaalan erityisyys taiteen sijaintipaikkana on huomioitu teoksissa, joiden toivotaan edistävän hyvinvointia, hyviä elämäntapoja ja tervehtymistä.

Aamu Songin ja Johan Olinin Company suunnitteli sairaalaan Maljakkopuu-teoskokonaisuuden. Maljakkopuusta saa lainata maljakoita potilashuoneisiin.

 

Taideohjelman toteuttamisesta ja tilausteosten valinnasta on vastannut hanketta varten perustettu taidetoimikunta, johon kuuluvat Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso(pj), suunnittelupäällikkö Juha Iivanainen, EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, projektipäällikkö Elina Kylmänen, pääsuunnittelija, arkkitehti Kari Palaste, EMMAn intendentti Henna Paunu ja teatterinjohtaja Kirsi Siren. Taiteilijavalintoihin liittyvästä asiantuntijatyöstä ovat vastanneet Pilvi Kalhama ja Henna Paunu EMMAsta. Hankkeen taidekoordinaattorina on toiminut kuvataiteilija, taiteen tohtori Matti Tainio.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone