12.3.2015

Prosentti taiteelle -hanke toivoo hallitusohjelmaan askeleita innostavampaan arkiympäristöön

Kaikilla suomalaisilla tulee olla mahdollisuus kokea arkiympäristössään laadukasta arkkitehtuuria, muotoilua ja taidetta. Prosenttiperiaate tulee sitouttaa eri hallinnonaloille kattavasti ja perinteiset sektorirajat ylittävästi. Prosenttiperiaate juurtuu Suomeen tuen, taidon ja tiedon avulla. Näitä kolmea tavoitetta Prosentti taiteelle –hanke ehdottaa hallitusohjelmaan vuosille 2015-2019.

Tuki

Kannustetaan rakennuttajia tukemaan rakennetun ympäristön laadun kehittymistä

Taiteen edistämiskeskuksen jakamaa, vuonna 2014 suuren suosion saavuttanutta Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -tukimuotoa jatketaan 2015–2019. Tukimuodossa rakennuttajat (esim. kunnat, rakennusyhtiöt tai säätiöt) sitoutuvat itse taidehankkeeseen merkittävällä osalla kustannuksista. Taiteen edistämiskeskuksen Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -tukimuotoon varataan 500 000 euroa vuodessa hallituskauden ajan.

 Taito

Täydennetään taiteilijoiden osaamista

Prosenttiperiaatehankkeissa työskentely vaatii taiteellisen työn tekijältä monia sellaisia taitoja, joihin ei välttämättä saa valmiuksia alan peruskoulutuksessa. Huolehditaan, että taide- ja suunnittelualalla on monipuolista ja jatkuvaa täydennyskoulutusta. Taidehankkeet tulee huomioida myös rakennusalan koulutuksessa.

 Tieto

Vakiinnutetaan julkisen taiteen neuvontapalvelu

Prosenttiperiaatteen edistäminen on tällä hetkellä yksi Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisista kehittämisohjelmista, ja läänintaiteilijat antavat aiheeseen liittyvää neuvontaa eri puolilla Suomea. Neuvontatoiminnan jatkoa ei ole turvattu.

Hallituskauden aikana pitää sopia työnjaosta ja perustaa valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka tukee ja opastaa sekä taiteilijoita että taiteen tilaajia rakennetun ympäristön taidehankinnoissa.

 

Prosenttiperiaatteen edistäminen tukee työllistymistä luovilla aloilla. Taiteen edistämiskeskuksen kautta avustuksia voidaan suunnata esimerkiksi alueellisesti kattavasti tai erityisesti sellaisiin kuntiin, joissa ei vielä ole prosenttiperiaatekohteita. Prosessissa on tällöin mukana myös avustusten taiteellisen laadun asiantuntija-arviointi. Neuvontapalvelu puolestaan auttaa hankkeita sujumaan kaikkia osapuolia – taiteen tilaajia, taiteilijoita ja muita rakennushankkeiden osapuolia – tyydyttävällä tavalla.

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin prosentti (yleensä 0,5-2 %) rakentamisen kustannuksista käytetään taiteeseen. Se on selkeä rahoitusmalli taidehankintojen tekemiseen.

Prosentti taiteelle on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama visuaalisen alan järjestöjen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on vuosina 2014-2015 lisätä prosenttiperiaatteen mukaista taidetta ja toimintaa.

 

Tavoitteista kertova esite on myös osoitteessa: http://issuu.com/prosenttitaiteelle/docs/tavoitteet

Esitettä voi tilata paperiversiona Suomen Taiteilijaseurasta, hanna.hannus@artists.fi ja 040 5899548.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone