12.10.2015

Tampereen pilottihankkeen teosluonnokset julkistettu kommentoitavaksi

Tampereen Otavalankadulle on katusaneerauksen yhteydessä tulossa taidetta. Taiteilija Maija Kovari on toiminut alusta saakka osana katusuunnittelutiimiä tavoitteenaan integroida taidetta ja taiteellisia rakenteita osaksi katutilaa. Nyt teosluonnokset on julkistettu kahdeksi viikoksi kommentteja varten.

Kommenttikierroksella pyritään lisäämään taideprojektin läpinäkyvyyttä ja ulottaa taidekentän vertaisarvionti myös julkisen taiteen pariin. Ajatuksia toivotaan sekä kaupunkilaisilta että taidekentän toimijoilta. Hankkeessa taiteella korvataan tavanomaisia katurakenteita ilman erillisiä kustannuksia, ja siten tarkoitus on monipuolistaa taiteen käyttömahdollisuuksia julkisessa tilassa.

Pilottihanke myös luo uusia toimintamalleja monialaiselle yhteistyölle kaupunkisuunnittelussa. ”Taiteilijoiden toimiminen osana julkisen tilan suunnittelutiimejä ei tänä päivänä ole tavallista. Yhteistyölle ei ole ollut olemassa olevia toimintamalleja ja käytäntöjä, joita toivon, että tämän hankkeen kautta on osaltaan saatu rakennettua.” kirjoittaa Maija Kovari.

Kommentoida voi 26.10. saakka.

Hanke on yksi Ympäristötaiteen säätiön kymmenestä prosenttiperiaatteen pilottikohteesta.

Lue lisää:

Taidesuunnitelma

Katusuunnitelma

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone