24.11.2016

Tampereen kaupungille uudet julkisen taiteen periaatteet

Kaarina Kaikkosen teos Olen osa tätä laulua (2016) on tilausteos, joka liitettiin Tampereen kaupungin taidekokokoelmiin tänä vuonna. Teos sijaitsee Tampere-talossa. Kuva Jari Kuusenaho, Tampereen taidemuseo.

 

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan marraskuun alussa asiakirjan uusista julkisen taiteen periaatteista. Asiakirjan tarkoituksena on määritellä taiteen käytön ja hankinnan menettelytavat niin, että ne tulevat järjestelmällisesti huomioiduksi osana kaupungin päätöksentekoa.

Asiakirja määrittelee julkisen taiteen edistämisen viiteen osioon, jotka ovat taide kaupunki- ja infrasuunnitteluhankkeissa, taide julkisessa rakentamisessa, taide yksityisessä rakentamisessa, taide tilapäisenä tapahtumana tai hankkeena sekä taide museokokoelmien ja kaupungin taidekokoelmien esillepanona.

Tampereen kaupungille perustetaan myös kuvataiteen asiantuntijaelimenä toimiva Julkisen taiteen ohjausryhmä (JURY). Julkisen taiteen ohjausryhmä antaa lausuntoja taiteen roolista ja laajuudesta talonrakennus- ja kaupunkisuunnitteluhankkeissa.

Valtuuston kokouksessa julkisen taiteen periaatteet eivät herättäneet keskustelua, ja ne hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelutyöryhmää johtanut apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki (vihr.) totesi kokouksessa, että julkisen taiteen edistäminen osana kaupungin imagoa ja rakentamista on toistaiseksi tunnistettu päätöksenteossa heikosti.

– Tutkimusten mukaan valtaosa kuntalaisista haluaa julkista taidetta ympäristöönsä, Heinämäki totesi.

Julkisen taiteen periaatteilla tähdätään siihen, että taide tulee mukaan rakennushankkeisiin oikea-aikaisesti eli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi julkisessa rakentamisessa päätös taiteen liittämisestä rakennushankkeisiin tehtäisiin jatkossa jo rakennuksen tarveselvityksen hyväksymisen yhteydessä.

Lue kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone