14.6.2016

Tampereella pohditaan julkisen taiteen hankkimisen periaatteita

Näyttökuva 2016-06-14 kello 15.05.55

Pertti Kukkosen teos Variksen peli (2012) sijaitsee Tampereella Vuoreksen kaupunginosassa. Kuva: Niklas Kullström

 

Tampereella on käynnissä julkisen taiteen hankintatapoihin liittyvä uudistustyö.

Uudistus lähti liikkeelle vuonna 2014 Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymästä valtuustoaloitteesta. Aloitteessa päätettiin valmistella periaatteet julkisen taiteen käytöstä, taidehankintojen koordinoinnista sekä eri toteutusvaihtoehdoista, joilla taidetta voidaan sisällyttää rakennushankkeisiin ja kaupunkisuunnitteluun.

Periaatteita on valmistellut monialainen työryhmä, jossa on ollut edustus Tampereen kaupungin eri toimielimistä sekä Taiteen edistämiskeskuksesta. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

 

Tavoitteena selkeät periaatteet ja systemaattisuus

Uudessa mallissa tavoitellaan julkisen taiteen huomioimista systemaattisemmin kaikissa kaupungin tai muun julkisen tahon talonrakennus- ja kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Taiteen hankintaan halutaan yhtenäiset periaatteet. Uusi malli linjaisi myös selkeämmin Tampereen taidemuseon roolia julkisen taiteen tilaajana.

Työryhmän suunnitelmassa Tampereelle perustettaisiin uusi toimielin, julkisen taiteen ohjausryhmä. Ohjausryhmä arvioisi kaikkien kaupungin rakennuskohteiden osalta, tulisiko niihin sisällyttää taidehankinta – ja jos tulisi, miten se kannattaisi järjestää.

Ohjausryhmän asettaminen ei siis vielä tarkoittaisi, että taidetta tulisi mukaan kaupungin jokaiseen hankkeeseen. Työryhmän alustavien suunnitelmien mukaan taloudelliset päätökset kustakin hankkeesta tekisi kyseisestä rakennushankkeesta vastaava lautakunta. Ohjausryhmällä olisi kuitenkin poliittista valtaa, sillä sen puheenjohtajana toimisi ehdotuksen mukaan apulaispormestari.

 

Taide mukaan oikeaan aikaan

Tampere noudatti prosenttiperiaatetta omissa rakennushankkeissaan vuosina 1964–1991, ja vuosina 1992–1996 uudisrakentamisen määrärahoista siirrettiin tietty osuus erilliseen taiteenhankintarahastoon. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana julkista taidetta on Tampereella hankittu taidemuseon hankintamäärärahoista sekä muilla rahoituskanavilla kuin prosenttiperiaatteella.

Tampereen taidemuseon kokoelmapäällikkö Tapio Suomisen mukaan ongelmana nykytilanteessa on, että taide on usein otettu rakennushankkeisiin mukaan väärään aikaan. Siksi uudessa mallissa on tavoiteltu ennen kaikkea järjestelmällisyyttä.

Tampereen kaupunginvaltuuston on määrä päättää julkisen taiteen käytön uusista periaatteista syksyllä 2016.

 

Tampereen kaupunki järjesti uusista suunnitelmista keskustelu- ja kuulemistilaisuuden Tampereen valtuustosalissa 8.6.2016.
Teksti: Hanna Hannus

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone