3.6.2016

Taiteilijan muistilista julkiseen taidehankkeeseen

Tämän listan avulla taiteilija voi käydä läpi tilaajan toiveisiin, yhteistyökumppaneihin, talouteen ja työskentelyyn liittyviä asioita, jotka eivät välttämättä ole ensimmäisenä mielessä. Lista ei kata kaikkia teostilauksen vaiheita, ja oma muistilista kannattaakin aina laatia teoskohtaisesti.


Yhteistyö tilaajan kanssa

 Selvitä tilaajan toiveet teoksen ja aikataulun suhteen:

 Missä rakennushankkeen vaiheessa taiteilija tulee mukaan?
 Mikä on taiteilijan rooli hankkeessa? Mitä taiteilijalta toivotaan?
 Mikä on rakennushankkeen aikataulu?
 Yhteisymmärrys teoksen elinkaaresta.

 Tunnista ja ota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä kaikkiin tahoihin, jotka liittyvät jollain tavalla teokseen tai sen kiinnittämiseen (esim. sähköt ja valaistus).
 Varmista pääsuunnittelijalta, että olet ymmärtänyt piirustukset oikein.
 Laadi kirjallinen sopimus luonnoksesta ja lopullisesta teostilauksesta.
 Onko taideteoksen vaatimat rakenteet huomioitu?
 Onko sovittu, kuka tekee pohjat, tilaa materiaalit, suunnittelee ja asentaa valaistuksen, huolehtii kiinnityksestä, tekee suojaukset, on vastuussa teoksen kuljetuksesta?
 Varmista, että tiedät tarpeellisten työmaakokousten ajankohdat.
 Kuinka valmisteilla olevasta ja valmiista teoksesta viestitään? Kuka vastaa viestinnästä?
 Millä tavoilla taiteilija osallistuu viestintään ja lehdistösuhteisiin?
 Onko teoskuvien käyttöön liittyvistä tekijänoikeusasioista sovittu tilaajan kanssa?
 Mistä teoksesta saa tietoa sen valmistumisen jälkeen?
 Asennetaanko teoskyltti, ja kuka sen asentaa?
 Kuinka teosta huolletaan ja hoidetaan valmistumisen jälkeen?
 Muista pyytää tilaajan hyväksyntä mahdollisille muutoksille teokseen.

Talous

 

 Budjetin valmistelu: mitä budjetti kattaa?
 Oman palkkion huomioiminen.
 Tarvitaanko ulkopuolista työvoimaa?
 Varaa budjettiin n. 5–10 prosentin suuruinen muut kulut -kohta, sillä aina ilmenee yllättäviä kuluja.
 Onko materiaaleja, laitteita tai palveluita mahdollista hankkia tilaajan/rakennuttajan kautta? Saako niistä alv-hyödyn?
 Pidä kirjaa verovähennyskelpoisista hankinnoista.

 

Julkisen taideteoksen erityispiirteitä

Huomioi ainakin seuraavat seikat:

 materiaalien säänkestävyys
 rakenteiden säänkestävyys
 materiaalien elinkaari
 aikataulujen realistisuus
 teosprosessin dokumentoiminen (valokuvaus, mallit)
 teoksen turvallisuuteen ja paloturvallisuuteen liittyvät seikat
 kuntien ympäristöluokitukset, jotka saattavat vaikuttaa materiaalivalintoihin

 

Taiteilijan työturvallisuus

 Työturvallisuudesta huolehtiminen omalla työhuoneella ja työmaalla.
 Rakennusalan ohjeistukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin tutustuminen.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone