16.2.2021

Taiken erityisavustukset prosenttitaidehankkeille haettavissa

Tämän vuoden haussa pilotoidaan neuvottelumenettelyä, jossa osan hakijoiden kanssa käydään jatkovaiheessa tarkentavat keskustelut hankkeista.

Taiteen edistämiskeskuksen Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -erityisavustusten haku on käynnistynyt. Avustus on tarkoitettu vuosina 2021–2022 toteutettavien prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten kustannuksiin ja kehittämishankkeisiin. Haku päättyy 15.3.2021 klo 16.

Erityisavustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten kunnille, säätiöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa taidetta prosenttiperiaatteen mukaisesti. Kohteet voivat olla uudisrakennuksia, korjausrakentamisen kohteita tai infrarakentamista.

Avustuksen voi saada muun muassa taiteilijapalkkioihin, asiantuntijapalkkioihin, materiaalikustannuksiin, valaistuskustannuksiin, kilpailukuluihin ja suunnittelukustannuksiin tai teosten huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin. Avustusta voi hakea myös julkisen taiteen ohjelmien sekä taidesuunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon sekä kehittämishankkeiden kustannuksiin. Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Vuoden 2021 haussa pilotoidaan neuvottelumenettelyä, jossa hakemukset käsitellään kahdessa vaiheessa. Osa hakemuksista otetaan hakuilmoituksen arviointiperusteiden mukaisesti jatkokäsittelyyn, jossa hakijoiden kanssa käydään tarkentavat keskustelut hankkeista. Päätökset avustuksen myöntämisestä tehdään toisen käsittelyvaiheen jälkeen.

Hakemuksia arvioi valtion taidetoimikunnista ja alueellisista taidetoimikunnista koostettu asiantuntijaryhmä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone