2.6.2016

Taike jakoi 400 000 euroa avustusta taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseen

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on jakanut viidelle toimijalle valtionavustusta taiteen juurruttamiseksi sosiaali- ja terveysalalle. Avustusta jaettiin yhteensä 400 000 euroa. Ensimmäistä kertaa jaettu avustus on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, joka tähtää taiteen saavutettavuuden lisäämiseen. Kärkihankkeella tavoitellaan taiteen ja kulttuuripalveluiden juurruttamista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä.

Avustuksen saivat Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry kolmannen sektorin sote- ja kulttuuritoimijoiden verkoston rakentamiseen (155 000 e), Helsingin kaupunki vanhustyön verkoston kansalliseen kehittämishankkeeseen (110 000 e), Lahden kaupunki VUOKSI –hankkeeseen (50 000 euroa), Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy palvelurakenteen muodostamiseen taidetoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiseen (45 000 e) sekä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Taide tavoittaa -hankkeeseen (40 000 e). Hakemuksia tuli yhteensä 80 kappaletta.

Avustusten jakamisessa painotettiin hankkeita, joissa ajankohtainen sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset on nähty mahdollisuutena.

Hallituksen kärkihankkeelle Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on vuosille 2016-2018 yhteensä kahden miljoonan euron rahoitus. Kärkihanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan.

Katso tarkemmat tiedot avustuksen saajista Taiken verkkosivuilta.

 

Teksti: Hanna Hannus

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone