24.11.2014

Taidekonsultti prosenttiperiaatteen asiantuntijana

Ympäristötaiteen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus ovat valinneet yhdeksän rakennushanketta mallikohteiksi, joiden tavoitteena on kehittää taiteen asiantuntijan eli taidekonsultin tehtävää prosenttiperiaatetyössä. Mukana on mittakaavaltaan ja suunnitteluvaiheiltaan erilaisia hankkeita ja ympäristöjä kokonaisten kaupunkikeskustojen suunnittelusta yksittäisiin taloihin.

Taiteen asiantuntija huolehtii taidehankkeen sujuvasta läpiviennistä osana rakentamisen kokonaisuutta. Taidekonsultointia tarvitaan erityisesti aluerakentamiskohteiden tai pitkäkestoisten hankkeiden taidesuunnitelmien tai taideohjelmien laatimisessa. Asiantuntijan tehtävänä on myös etsiä uusia kohteita taiteelle – talo- tai infrarakentamisen hankkeissa on aina mahdollista toteuttaa taidetta.

Taidesuunnitelmia ja teoksia

Kokonaisuudessa on mukana neljä asuinalueen kehittämiseen ja kaavoitukseen liittyvää mallikohdetta: taideohjelman laatiminen Sipoon Nikkilään, Tuusulan Rykmentinpuiston taiteen yleissuunnitelma, Mikkelin keskusta-alueen Taide osana keskustan kehittämistä -suunnitteluhanke ja Kuopion Mäntykampuksen asukkaita osallistava taidesuunnitelma.

Viidessä mallikohteessa tehdään prosenttiperiaatteen mukainen taideteos: Ulvilan Palovainion metsäpuistoon rakennetaan Tapio Haapalan suunnittelema ympäristötaideteos, Rakennus Hassinen Oy järjestää Joensuussa taidekilpailun, jonka voittajateos valmistetaan vuoden 2015 aikana, Kouvolan Eskolanmäessä suunnitellaan taidetta 1970-luvun kerrostalon korjaustyön osana, Jyväskylään tilataan Kankaan uuden asuinalueen ensimmäinen prosenttiperiaateteos ja Tyrnävässä toteutetaan taideteos Kirkkoristeyksen kiertoliittymään.

Kohteiden rakennuttaja, kunta tai rakennusliike, rahoittaa vähintään puolet taidehankkeesta. Toisen puolen maksaa Ympäristötaiteen säätiö kehittämishankkeen erityisavustuksesta. Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijat ja Ympäristötaiteen säätiön asiantuntijat toimivat hankkeiden taideasiantuntijoina ja osallistuvat hankkeen arviointiin ja prosenttiperiaatteen mukaisten toimintamallien kehittämiseen. Kohteisiin tehdään uutta julkista taidetta sekä kehitetään ja arvioidaan prosenttiperiaatteen mukaisia toimintatapoja.

***

 Prosenttiperiaatteen edistäminen 2014–2015 on valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä prosenttiperiaatteen mukaista taidetta. Ohjelmaa toteuttavat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, Ympäristötaiteen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus. Kokonaisuuteen kuuluu koulutus- ja tiedotustehtävien lisäksi yhdeksän taidehanketta, joista vastaavat Ympäristötaiteen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

 Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen

Lisätietoja ja kohteiden tarkempi esittely:

  • Taiteen edistämiskeskus, erityisasiantuntija Henri Terho, p. 0295 330 901, henri.terho@minedu.fi
  • Ympäristötaiteen säätiö, asiamies Erja Väyrynen, p. 044 0987 561, erja.vayrynen@ymparistotaide.fi
  • Pilottikohteet
  • ymparistotaide.fi
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone