5.4.2019

Taidekilpailu Lapin keskussairaalan laajennusosan taideteoksesta käynnissä

Havainnekuva Lapin keskussairaalan laajennusosan sisäänkäynnistä. Kuva: Verstas Arkkitehdit


Laajennushankkeen taiteen rahoitus tapahtuu prosenttiperiaatteella, ja sairaanhoitopiirin esimerkillä toivotaan olevan edistävä vaikutus prosenttitaiteen rantautumiselle Pohjois-Suomeen.

 

Lapin keskussairaala järjestää taidekilpailun Lapin keskussairaalan laajennusosan pääsisäänkäynnin taideteoksesta. Yleiseen taidekilpailuun kutsutaan suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia taiteen ammattilaisia. Kilpailuun voi osallistua yksittäinen tekijä tai ryhmä, joka voi olla monialainen. Kilpailuaika on 2.4.–30.8.2019.

Kilpailun tarkoituksena on löytää visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia ehdotuksia pysyväksi taideteokseksi laajennusosan pääsisäänkäynnin yhteyteen. Taideteoksen toivotaan olevan elämyksellinen, inhimillisyyttä viestivä sekä rakennuksen käyttäjäryhmät ja käyttötarkoituksen huomioiva.

Teoksen ja uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla. Kilpailussa haetaan toteutuskelpoisia ja pysyväisluonteisia teosehdotuksia, joissa on otettu huomioon ympäristöolosuhteiden vaatimukset ja rajoitteet.  Laajennusosan pääsisäänkäynnin yhteyteen toteutettavalla taideteoksella on merkittävä kaupunkikuvallinen rooli koko keskussairaala-alueen symbolina.

Taidekilpailua on valmisteltu yhdessä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Kilpailuohjelma liitteineen on luettavissa Lapin sairaanhoitopiirin internetsivuilla osoitteessa: www.lshp.fi/taidekilpailu.

Pohjoisen taiteilijoille erityinen portfoliohaku

Taideteosten hankinnassa käytetään myös portfoliohakuun pohjautuvaa taiteen hankintamallia, joka avataan Pohjois-Suomessa toimiville taiteilijoille. Sen haku käynnistyy syksyllä 2019. Lapin sairaanhoitopiiri haluaa portfoliohaulla kannustaa ja tukea pohjoisen taitelijoita keskussairaalan laajennuksen taidehankinnoissa. Haun tarkoituksena on työllistää 2–5 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Valituksi tulleet taiteilijat toteuttavat luonnossuunnitelmansa vuoden 2019 aikana. Kohteina ovat keskussairaalan vanhan ja uuden osan yhdistävä sisäkatu sekä uuden psykiatrian osaston sisäpiha ja aula.

Prosenttitaide rantautuu Pohjois-Suomeen

Taidehankintojen perusajatuksena on toteuttaa keskussairaalan potilaille, asiakkaille ja työntekijöille toimintaympäristöjä, joissa taide ja tila ovat osana hoitomuotoja ja työviihtyvyyttä. Laajennushankkeen taiteen rahoitus tapahtuu prosenttiperiaatteella, ja sairaanhoitopiirin esimerkillä toivotaan olevan edistävä vaikutus prosenttitaiteen rantautumiselle Pohjois-Suomeen. Kaikkiaan Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kustannusarviossa taidehankintoihin on varattu 500 000 euroa, joka vastaa 0,36 % hankkeen kokonaisbudjetista.

Keskussairaalan laajennusosan arkkitehtikilpailun voitti neljä vuotta sitten Verstas arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ITU. Lapin keskussairaalan laajennusosan taidehankintojen osa-aikaisena taidekoordinaattorina toimii kuvanveistäjä, plastisen sommittelun lehtori Tom Engblom Lapin yliopistolta.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone