27.5.2015

Taide lisää kuntien vetovoimaa – Tien päällä -kiertue vie laadukkaan rakennetun ympäristön asiantuntijat seuraavaksi Kuopioon

Julkisella taiteella haetaan nyt luovia ratkaisuja kuntien kehittämiseen. Voiko taide parantaa moottoritien turvallisuutta ja luoda parempaa asuinympäristöä? Näin esittää Tien päällä -kiertue, joka esittelee kaupunkien
kehittäjille parhaita julkisen taiteen esimerkkejä eri puolilla Suomea kevään ja syksyn ajan. Prosentti
taiteelle -hankkeen isännöimä kiertue käynnistyi eilen Kymenlaaksosta, jossa tehtiin kierros Kouvolan,
Kotkan ja E-18-moottoritien onnistuneisiin julkisen taiteen kohteisiin.

‒ Taiteella on positiivinen vaikutus mm. matkailuun, arjen elämyksellisyyteen, asuinalueiden omaleimaisuuteen
ja jopa alueiden arvonnousuun. Haluamme näillä edelläkävijähankkeilla näyttää mallia muillekin kaupunkien
ja kuntien kehittäjille. Taidetta tulisi reippaammin hyödyntää kuntalaisten visuaalisen ympäristön parantamisessa,
sieltähän ne arjen positiiviset kokemukset syntyvät. Esimerkiksi infra- ja väylähankkeiden kustannuksista taide
on vain pisara meressä, sanoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Taide parantaa ajokokemusta

Valtatie 7:n muuttaminen moottoritieksi Koskenkylän ja Kotkan välillä on esimerkki hankkeesta, jossa taide
on integroitu mukaan osaksi väylän suunnittelua. E-18-moottoritielle syntyi oma väyläestetiikan suunnitelma
yhteistyössä maakunnan, kuntien, valtion ympäristöhallinnon ja alan taiteilijoiden sekä konsulttien kanssa.
Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen projektipäällikkö Juha Laamanen on tyytyväinen taiteen hankintaprosessiin
vaativassa rakennuskohteessa.

‒ Taiteen ja estetiikan tuominen liikenneympäristöön pysyi kokonaisuutena hallinnassa kaikilla osapuolilla
ja E-18-moottoriten estetiikkasuunnitelma toi hankkeen ympäristörakentamiseen suunnitelmallisuutta ja
jämäkkyyttä, Laamanen sanoo.

Nyt autoilija tai kevyen liikenteen kulkija voi löytää taideaiheita osana meluseinää sekä keskeisten liittymien
siltapilareissa. Säännöllisesti toistuvien taideaiheiden avulla on parannettu ajoturvallisuutta, sillä visuaaliset
maamerkit rytmittävät ajokokemusta. Väylätaidetta on myös integroitu keskeisten liittymien siltapilareihin,
mikä helpottaa paikkakuntien tunnistettavuutta ja opastaa tiellä liikkujaa. Visuaalista taidetta on suunniteltu
myös osaksi meluseinää.

Kuopio integroi taiteen mukaan Saaristokaupunkiin

Onnistunut ja kohtuuhintainen julkinen taide edellyttää yhteistyötä suunnittelijan ja tilaajan, rakennuttajan,
taiteilijan ja taideasiantuntijan välillä varhaisessa vaiheessa rakennushanketta.

Ensi tiistaina Tien päällä -kiertue jatkaa matkaansa Kuopioon, jossa taidetta on hyödynnetty kokonaisvaltaisesti
osana kaupungin kehittämistä. Kierroksella vieraillaan mm. Saaristokaupungissa, uudella saariketjun varaan
rakennetulla neljän kaupunginosan vyöhykkeellä. Taide näkyy elävänä osana kaupunkiympäristöä;
kaupunkirakennus- ja tilataiteena maisemassa ja kaupunkikuvassa sekä teoksina sisätiloissa mm. päiväkodissa ja
alueen koulussa.

Taide ei tullut mukaan itsestään, vaan se integroitiin mukaan jo alueen suunnitteluvaiheessa. Saaristokaupungille
luotiin vuonna 2007 taiteen kaava, joka on ohjannut rakentamisen, taiteen ja kulttuurin yhdistämisen hallituksi
kokonaisuudeksi Saaristokaupungin kaupunginosissa.

Tuolloin kaupungin kaavoituspäällikkönä toiminut Leo Kosonen oli mukana luotsaamassa taiteen yhdistämistä
osaksi Saaristokaupungin suunnittelua.

– Kaavoituksessa pyrittiin kaupunkirakennustaiteeseen. Taiteen kaava täydensi alueen yleissuunnittelua ja
asemakaavasuunnittelua Siinä teoksille katsottiin jo etukäteen toimivat paikat ja sen avulla saimme yhdistettyä
taiteen ja ympäristötaiteen näkökulmat maisemarakentamiseen ja kaupunkirakennustaiteeseen. Taide on osaltaan
innostanut kävelyyn ja liikuntaan, ja se tukee kaupunginosien tunnistamista, Kosonen sanoo.

Taiteelle on kysyntää myös kansalaisten silmissä. Prosentti taiteelle -hankkeen viime syksynä tekemässä
kyselytutkimuksessa 70 % vastaajista kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen,
työpaikoille ja kouluihin. Kyselyn mukaan taiteen koetaan parantavan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kysely kertoo
myös, että taide nostaa asuinalueiden ja kiinteistöjen arvoa suomalaisten silmissä. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup
elokuussa 2014. Vastaajia oli 1004.

Tien päällä -bussikiertue 26.5 ‒ 6.10.2015

Tien päällä -bussikiertue esittelee rakennetun ympäristön kehittäjille julkisen taiteen parhaita esimerkkejä ja
taidehankinnan malleja eri puolilla Suomea kevään ja syksyn 2015 ajan. Kiertue kokoaa yhteen taiteen mahdollisuuksista
kiinnostuneet virkamiehet, rakennuttajat ja muut kaupungin kehittäjät sekä taiteen asiantuntijat. Kiertue alkoi Kouvolasta
26.5. ja jatkaa matkaansa Kuopioon 2.6. Syksyn aikana vuorossa ovat Jyväskylä, Tampere 1.9., Helsinki 10.9., Hämeenlinna ja Oulu 6.10.

Tutustu kiertueen ohjelmaan ja aikatauluun:

https://prosenttiperiaate.fi/tienpaalla/

Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö I Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Elina Perttula
p. 043 211 0755
elina.perttula@ornamo.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone