19.11.2015

Sipoon Nikkilä on saanut taideohjelman

Sipoon Nikkilä on saanut taideohjelman. Taideohjelma on suunnitelma siitä, miten Nikkilään toteutetaan taidetta ja miten sitä rahoitetaan. Kunnanhallitus hyväksyi Nikkilän taideohjelman kokouksessaan 17. marraskuuta 2015.

Ohjelman tarkoituksena on muun muassa parantaa viihtyvyyttä ja lisätä keskustan elinvoimaisuutta sekä luoda uutta ilmettä rakennettuun ympäristöön. Taide ja kulttuuri liitetään osaksi asumista ja ympäristöä.

Vesiteos toteutetaan ensi vuonna

Taideohjelman kautta kunta on sitoutunut rahoittamaan julkista taideteosta prosentilla Jokilaakson alueen infrarakentamiskustannuksista. Jokilaaksoon toteutetaan hulevesiin liittyvä taideteos ensi vuoden aikana.

Taideohjelmassa esitetään myös, että Nikkilässä järjestettäisiin kaupunkitaiteen triennaali joka kolmas vuosi. Triennaaliin toteutettaisiin rakennettua tilaa oivaltavasti käyttävä ja yllätyksellinen taideteos Nikkilän alueelle.

Ehdotetaan aluetta omatoimisille esityksille

Ohjelmassa ehdotetaan lisäksi, että Nikkilän keskustaan luotaisiin alue omatoimisille katuesityksille ja tapahtumille. Tilan voisi varata netissä kalenterin kautta. Muuta lupaa esiintymiselle ei tarvittaisi.

Taideohjelma on kokeilu, jonka toteutuksesta tulee vastaamaan kunnan moniammatillinen taidetyöryhmä.

Nikkilän taideohjelma on osa Ympäristötaiteen säätiön hanketta Prosenttiperiaatteen edistäminen taidekonsultointia kehittämällä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Taideohjelman ovat tehneet yhteistyössä kunnan Kaavoitus- ja kehittämiskeskus, Tekninen osasto ja Kulttuuripalvelut sekä Ympäristötaiteen säätiön nimeämä taideasiantuntija.

Valmis Nikkilän taideohjelma julkaistaan alkuvuodesta 2016.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone