4.4.2017

Seinäjoella yleinen taidekilpailu uuden Keskustorin pysyvästä teoksesta

Havainnekuva Seinäjoen uudesta Keskustorista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Laatio.

 

 

Seinäjoen kaupunki on julistanut yleisen taidekilpailun, jolla haetaan pysyvää, paikkasidonnaista taideteosta kaupungin uudelle Keskustorille. Teoksen toivotaan ilmentävän alueen identiteettiä, tuovan kaikuja torialueen historiasta ”Vekseliaukiona” ja toimivan yhteisöllisyyttä ruokkivana kohtaamispaikkana kaupunkilaisten ja vierailijoiden keskuudessa.

Kaupunki kutsuu nyt suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia kuvataiteilijoita ottamaan osaa yleiseen taidekilpailuun. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä sekä seuraavia määräyksiä.

Torille haetaan kilpailun avulla kolmiuloitteista teosta, jossa voi käyttää hyväksi myös vesielementtiä. Sijoituspaikan läheisyyteen on tulossa vesiaihe ja se voidaan integroida taideteokseen, mikäli sopiva toteutustapa löytyy. Myös valoa ja ääntä voi hyödyntää. Suunnittelussa on huomioitava vuodenajat ja se, että teos tulee julkiseen ulkotilaan torialueelle. Tilattavan teoksen hintakatto on 40 000 €.

Mikäli kilpailuehdotuksia jätetään palkintoja vastaava määrä, jaetaan seuraavat palkinnot:

I palkinto 5 000 euroa

II palkinto 2 000 euroa

III palkinto 1 000 euroa 

Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kaksi 500 euron tunnustuspalkintoa.

Lisätietoa ja kilpailuohjelma liitteineen ovat Seinäjoen kaupungin sivuilla.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone