3.4.2017

ROTI 2017: Rakentaminen tarjoaa työtä luoville aloille

Ornamo-lehti muistuttaa, että luovilla aloilla on paljon saavutettavaa rakennusalalla.

 

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon tuore Ornamo-lehti avaa ROTI-prosessia liiton jäsenille ja toki myös muille arkkitehtuurin, suunnittelun ja taiteen ammattilaisille. Ornamo muistuttaa, että luovien alojen suunnittelu on nostettava kuluerästä arvonluojaksi. Insinöörisuunnittelun, arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen avulla voidaan parantaa rakennetun ympäristön laatua sekä ratkaista muutosilmiöiden tuomia haasteita, todetaan ROTI-raportissa. Raportti kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten luovien alojen osaamista on hyödynnetty rakennetussa ympäristössä.

Raportin mukaan rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa on noin 1,6 miljardia euroa ja kotimaisten hankkeiden osuus on noin 1,3 miljardia euroa. Taiteen osuus tästä on raportin mukaan kuitenkin vielä vähäinen, vaikkakin kasvussa.

”Prosenttiperiaatteen soveltaminen vaikuttaisi herättäneen kiinnostuksen taiteeseen osana rakennushankkeita ja tietoisuus sen hyödyistä on kasvanut”, toteaa Ornamon taideasiantuntija Anna Rikkinen.

Lue lisää Ornamo-lehdestä

ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, joka perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. ROTI tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

Hanketta koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja se toteutettiin vuonna 2017 kuudetta kertaa. Varsinaisen arviointityön tekee lähes 100 asiantuntijan joukko, joka arvioi kuudessa eri paneelissa rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä esittää valtiolle, kunnille ja toimialalle kehitysehdotuksia.

ROTI 2017 -asiantuntijapaneelissa käsiteltiin laajasti arkkitehtuurin, suunnittelun, muotoilun taiteen vaikutuksia rakennetun ympäristön viihtyisyyteen, esteettömyyteen, käytettävyyteen, elinkaarikestävyyteen, joustavuuteen ja estetiikkaan sekä rakennetun ympäristön taloudelliseen arvoon.

ROTI 2017 -raportti julkistettiin tiistaina 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone