17.10.2017

Public Art Now! -seminaari 1. marraskuuta Dipolissa

Taiteilijat Inni Pärnänen ja Renata Jakowleff suunnittelevat taideteoksia Dipoliin. Kuva: Mikko Raskinen/Aalto-Yliopisto

 

Tule kuulemaan ajankohtaisia näkökulmia julkiseen taiteeseen Public Art Now! -seminaarissa 1. marraskuuta. Seminaari käsittelee julkista taidetta eri näkökulmista ja pohtii, miten taide vaikuttaa meihin jokapäiväisessä ympäristössä.

Seminaarin tavoitteena on tarjota erilaisia näkökulmia julkiseen taiteeseen: miten suurkaupungeissa tehdään taidetta, keräilijän näkökulma siihen miten taide yhdistyy liike-elämään, kriittisiä kommentteja julkisen taiteen tilasta sekä tuoretta tietoa siitä, miten taide näkyy osana Otaniemen kampusalueen kehittämistä.

“Aalto-yliopisto on yksi harvoista organisaatioista, joilla on julkisen taiteen strategia ja näkemys siitä, että yliopiston strategia ja julkinen taide linkittyvät toisiinsa. Julkinen taide on ollut hallitusohjelmien painopisteenä jo jonkin aikaa, ja hyviä esimerkkejä alkaa Suomessakin löytyä. Taide vaikuttaa meihin enemmän kuin ymmärrämme. Taide on osa hyvää ympäristöä”, sanoo taidekoordinaattori Outi Turpeinen Aalto-yliopistosta.

 

Seminaarin pääpuhuja on amerikkalainen taiteilija Janet Echelman, joka on toteuttanut julkisia taideteoksia monissa maailman metropoleissa. “Kuinka voimme kehittää kaupunkien julkisia tiloja ihmisille ja koko yhteisölle houkuttelevaksi? Mikä voisi kannustaa meitä hidastamaan tahtia ja pysähtymään välillä keskellä kiireitämme”, Echelman kysyy. Hän pyrkii luomaan taiteellaan alustoja, joiden avulla yleisö voi olla vuorovaikutuksessa taideteoksen kanssa. Tuloksena on urbaani elämys, joka on samanaikaisesti virtuaalinen ja fyysinen.

Muita esiintyjiä ovat Aalto-yliopiston ja Taiteen edistämiskeskuksen huippuasiantuntijat: vararehtori Anna Valtonen, professorit Pekka Mattila ja Ossi Naukkarinen, erityisasiantuntija Henri Terho, taiteilijat Otto Karvonen ja Hanna Vihriälä sekä taidekoordinaattori Outi Turpeinen.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopisto ja Taiteen edistämiskeskus ja se pidetään englanniksi.

Aika: Seminaari 1.11.2017 12:00–17:00

Paikka: Dipoli, Otakaari 24, 01250 Espoo

 

Ohjelma:

 12:15–13 taidekierros Dipolissa

12–17 Seminaari

17–19 PUBLIC ART NOW! -näyttelyn avajaiset Dipolin Galleriassa. Näyttely esittelee Aalto-yliopiston alumnien julkisen taiteen teoksia: Otto Karvonen, Kirsi Kivivirta, Partanen & Lamusuo, Art 4, Grönlund & Nisunen, Aimo Katajamäki, Aamu Song & Johan Olin (Company), Jenni Rope & Terhi Ekebom, Anne Koskinen, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Jaakko Niemelä ja Vesa-Pekka Rannikko.

Ilmoittaudu seminaariin:

http://bit.ly/2yW7JpI

 

Lisätietoa:

Taidekoordinaattori Outi Turpeinen, Aalto-yliopisto, outi.turpeinen@aalto.fi,

 

Erityisasiantuntija Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus, henri.terho@taike.fi, p. 0295 330 901

www.echelman.com  

 

Event: Public Art Now! seminar November 1

Join us for a variety of viewpoints on public art at the Public Art Now! seminar November 1. Seminar is discussing public art from different perspectives and focusing on how art affects us in our everyday environment.

The aim of the seminar is to present various perspective on public art: making art in metropols, a collector’s talk on how art intertwines with business, critical comments on the state of public art and also the latest news on how art is used as a part of Otaniemi campus development.

“Aalto University is one of the few organizations having a strategy on public art and seeing the that public art and the University strategy intertwine. Public art has been on the agenda of the Finnish government for some time now, and there are already some good examples in Finland, too. Art affects us more than we realise. It is important we can enjoy art in our everyday environment“, says art coordinator Outi Turpeinen from Aalto University.

The keynote speaker will be American artist Janet Echelman, who has constructed public artworks in metropolitan cities around the world. “How can we enhance public spaces in cities so that they engage individuals and community? What can encourage us to slow down and take a moment of pause in our busy lives?”, asks Echelman. She has developed platforms that enable members of the public to interact with her artwork. The result is a communal urban experience that is simultaneously virtual and physical.

Other seminar speakers include top experts from both Aalto University and Arts Promotion Centre Finland: vice president Anna Valtonen, professors Pekka Mattila and Ossi Naukkarinen, special adviser Henri Terho, artists Otto Karvonen and Hanna Vihriälä and art coordinator Outi Turpeinen.

The seminar is organized by Aalto University together with Arts Promotion Centre Finland and will be held in English.

Date and time: Seminar 1.11.2017 at 12–5 pm

Venue: Renewed Dipoli, Otakaari 24, 01250 Espoo

Program:

 

12.15pm–1pm art tour in Dipoli

1–5 pm seminar

5–7pm PUBLIC ART NOW! exhibition opening at Dipoli Gallery. The exhibition will display Aalto Alumni’s public art works including Otto Karvonen, Kirsi Kivivirta, Partanen & Lamusuo, Art 4, Grönlund & Nisunen, Aimo Katajamäki, Aamu Song & Johan Olin (Company), Jenni Rope & Terhi Ekebom, Anne Koskinen, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Jaakko Niemelä, and Vesa-Pekka Rannikko.

Sign up for the seminar:

http://bit.ly/2yW7JpI

 

Read more:

www.echelman.com  

 

Contact:

Art coordinator Outi Turpeinen, Aalto University, outi.turpeinen@aalto.fi, tel: +358 50 4314194

Special Advisor Henri Terho, Arts Promotion Centre Finland, henri.terho@taike.fi, tel. +358 295 330 901

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone