22.8.2019

Portfoliohaku: taidetta Keravan terveyskeskukseen


Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut hakee 1–3 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteoksia Keravan terveyskeskukseen. Saneeraus alkaa marraskuussa 2019. Painopiste on aula- ja odotustiloissa, joiden viihtyisyyttä ja identiteettiä pyritään vahvistamaan esimerkiksi rakenteisiin integroituvalla taiteella. Valoisuuden ja tilantunnun lisäämiseksi osa rakenteista tullaan toteuttamaan ääntä eristävinä lasipintoina.

Pistemäisten taideteosten sijaan tarkoituksena on luoda seinä-, lattia- ja mahdollisesti myös kattorakenteita hyödyntävä kokonaissuunnitelma. Lisäksi taide tuodaan lasten odotustilaan sekä saattohuoneisiin osaksi hoitotyötä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 000 €. Se sisältää taiteilijapalkkiot, teosten materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.

Taiteilijaksi voi hakea kuvataiteen koulutuksen saaneet ammattilaiset, joilta toivotaan aiempaa kokemusta julkisen taiteen hankkeiden suunnittelusta ja läpiviennistä. Työryhmässä voi olla taiteilijan lisäksi mukana myös muiden ammattiryhmien edustajia. Taiteilijavalinnat tehdään aiemman tuotannon perusteella. Hakija voi ilmoittaa olevansa kiinnostunut joko kokonaisuudesta tai jostakin hankkeen seuraavasta osasta:

  • Lasiseiniin tai muihin rakenteisiin kokonaan tai osin integroitava teos
  • Lasten nurkkaus (voi myös olla integroitu teos)
  • Saattohuoneet (voi myös olla integroitu teos)

Kokonaisvaltainen idea, joka kattaa kaikki nämä kohteet, on mahdollinen. Luonnosvaiheeseen valitaan 1–5 taiteilijaa/työryhmää. Luonnosvaiheesta maksetaan 2 000 € palkkio.

Valinnoista vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu tilaajan, arkkitehtuuritoimiston ja Keravan taidemuseon edustus. Taiteilijavalinnoissa tullaan kiinnittämään huomiota tekijöiden ammattitaitoon ja ajatusten tuoreuteen. Teosten suunnittelussa toivotaan osallistavaa otetta.

Mikäli portfoliohaku ja/tai luonnosvaihe eivät tuota taiteellisesti tarpeeksi korkeatasoista tulosta, asiantuntijaryhmällä on mahdollisuus tilata suunnitelma toiselta taiteilijalta. Tilaajalla on myös oikeus jättää luonnokset toteuttamatta. Luonnosvaiheen jälkeen valitulla/valituilla taiteilijalla/taiteilijoilla on aikaa työstää suunnitelmaansa 3–4 kk.

AIKATAULU

Portfoliohaku
21.8.−8.9.2019
Luonnosvaihe 16.9−27.10.2019
Luonnosvaiheeseen valituille taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa taiteilijat pääsevät tutustumaan tiloihin, talossa työskenteleviin ja asioiviin ihmisiin sekä keskustelemaan tilaajan ja saneerausta suunnittelevaan arkkitehdin kanssa.
Jatkosuunnittelu ja toteutus 1.11.2019−31.5.2020
Rakennuksen saneeraus alkaa vaiheittaan marraskuussa 2019 ja valmistuu keväällä 2020.

Katso tarkemmat hakuohjeet

Portfoliot lähetetään sähköisesti sunnuntaihin 8.9.2019 klo 24:00 mennessä osoitteeseen helena.kinnunen@kerava.fi. Vain edellä mainittuun osoitteeseen sähköisesti toimitetut portfoliot huomioidaan. HUOM. Luonnosehdotuksia teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana.

Hakuohje pdf-tiedostona: Taidetta Keravan terveyskeskukseen

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone