26.2.2017

Mikkeli kiteyttää julkisen taiteen parhaat toimintamallit taideohjelmaksi

Mikkelin kaupunki on aloittanut oman taideohjelman laatimisen. Vuoden 2017 aikana parhaat julkisen taiteen toimintamallit kiteytetään taideohjelmaksi kiteyttää julkisen taiteen parhaat toimintamallit ohjelmaksi, jonka kautta on jatkossa mahdollista koordinoida ja toteuttaa julkisen taiteen hankkeita mahdollisimman kattavasti, sujuvasti ja tasa-arvoisesti, erilaiset taiteen ja toteutuksen muodot huomioiden.

Vuoden 2017 aikana toteutuvassa Taide elämään! -hankkeessa perehdytään Mikkelin kaupungin julkisen tilan taiteeseen, ja sen tulevaisuuteen eri näkökulmista. Hankkeessa tutkitaan erilaisia julkisen taiteen ja sen tuotannon muotoja sekä sitä, kuinka aiheeseen liittyvä tiedotus tavoittaisi jatkossa parhaiten ne moninaiset tahot, joita aihe koskettaa. Samalla testataan kahden esimerkkihankkeen kautta, kuinka kuntalaiset voisivat vaikuttaa vaikkapa oman asuinalueensa julkiseen taiteeseen.

Mikkelissä on 70-luvulta alkaen ollut käytössä prosenttiperiaate, jonka mukaan prosentti jokaisen julkisen rakennuksen rakennuskustannuksista ohjataan taiteeseen. Periaatteen noudattaminen on seuraillut paitsi taloudellisia suhdanteita, myös julkisen taiteen muotojen kehitystä ja sitä, millainen rakentaminen kaupungissa on ajankohtaista. Esimerkkejä viime vuosien taidehankkeista ovat Mikkelissä muun muassa Nuijamiesten kaupunginosan päiväkodin ja Kalevankankaan koulun rakennukset, joihin satsattu taide on saanut kiitosta tilojen käyttäjiltä.  Ajankohtaisista projekteista myös esimerkiksi keskussairaalan laajennushanke, Suomi100-hanke sekä Asuntomessut ovat niin ikään tuoneet kaupunkiin uusia teoksia, ja taidetta syntyy usein myös kuntalaisten ja erilaisten järjestöjen itse organisoimissa projekteissa.

Työssä ovat mukana Mikkelin kaupungin kaavoitus, museotoimi sekä kulttuuritoimi, jonka lisäksi kuullaan kuntalaisia ja julkisen taiteen piirissä aktiivisia järjestöjä. Työtä koordinoi arkkitehti, kuvataiteilija Maija Kovari julkisen taiteen ja kaupunkitilan yhdistämiseen erikoistuneesta suunnittelu- ja konsulttiyrityksestä Public Art Agency Finlandista.

“On todella mielenkiintoista päästä aloittamaan tätä työtä. Mikkelin kaupunkia voisi joku väittää pieneksi, mutta ainakin minusta eivät mikkeliläiset vaikuta kaupungin koosta paljon välittävän, vaan monenlaista tapahtuu ja julkiseen taiteeseen liittyvä toiminta on aktiivista”, Kovari kuvailee.

“Tästä on todella hyvä lähteä miettimään, kuinka erilaisista hankkeista yhdistettäisiin parhaat käytännöt viralliseksi toimintamalliksi kaupungin, kuntalaisten ja erilaisten järjestöjen käyttöön.”

Hanketta voi seurata hankkeen sivulta sekä Mikkelin kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Projekti on saanut tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone