18.12.2019

Mera konst! -hankkeen julkaisu julkisen taiteen käytännöistä kunnissa ilmestyi

Mera konst! -hanke kokosi kuntia Suomesta ja Ruotsista vertailemaan tapoja hankkia taidetta julkisiin tiloihin. Hankkeen tapahtumat järjestettiin vuosina 2017–2018.

Mera konst! -tapahtumissa käydyt keskustelut ja hankkeessa mukana olleiden kuntien parhaat käytännöt julkisen taiteen tilaamiseen on nyt koostettu julkaisuksi, jonka voi ladata pdf-muodossa. Julkaisun tavoite on tehdä näkyväksi kuntien tapoja työskennellä julkisen taiteen parissa.

Julkisen taiteen kysymyksiä lähestytään seuraavista näkökulmista:

  • Julkisen taiteen arvot: miksi taide on tärkeää?
  • Julkinen taide työnä: taiteilijan mahdollisuudet taidehankkeissa
  • Julkisen taiteen käytännöt Suomessa ja Ruotsissa: kuinka kunnat hankkivat taidetta
  • Parhaat julkisen taiteen käytännöt Suomessa ja Ruotsissa: miten taideasiantuntemus kannattaa organisoida kunnissa

Mera konst! -hankkeen tuotti Hanasaaren kulttuurikeskus, ja sitä rahoittivat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekö Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Julkaisun tiedot: Pulkkinen, Miisa: Mera konst! Kunnat julkisen taiteen tilaajina Suomessa ja Ruotsissa: kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Toim. Aino Kostiainen. Hanasaari, Espoo 2019.
Lataa tästä suomenkielinen teos pdf-muodossa>>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone