16.10.2018

Lähes miljoonan euron taidehanke Turun AMK:ssa käynnistyy vuoden alussa

Kuva: Turun AMK

Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen taideohjelma KampusART on taloudellisesti mitattuna yksi merkittävimpiä julkisen taiteen rakennushankkeita Suomessa. Avoimet taidekilpailut käynnistetään vuoden 2019 alussa.

Ohjelma toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä. Hanketta koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia. Ensimmäisten kohteiden kilpailut käynnistetään alkuvuoden 2019 aikana. Hankkeeseen on budjetoitu lähes miljoona euroa.

Avoimet taidekilpailut ja seminaarit mahdollistavat useiden satojen taiteilijoiden osallistumisen hankkeeseen. Taideohjelmassa taide integroituu kampusalueelle hyödyntäen muun muassa nykyteknologiaa. Teokset voivat olla sekä pysyviä, että vaihtuvia. KampusART:n taidekoordinaattorina aloitti syyskuussa Riina Kotilainen, jonka tehtävä on toimia tulkkina ja yhteyshenkilönä eri osapuolten välillä.

– Taideohjelma on erinomainen alusta myös julkisen taiteen pedagogiikan kehittämiselle. Hanke vahvistaa kuvataiteen kentälle valmistuvien ja siellä jo toimivien taiteilijoiden julkisen taiteen osaamista. Näin ollen tästä laajasta hankkeesta hyötyy koko taiteen kenttä, kertoo KampusART-hankkeen projektipäällikkö Taina Erävaara.

Poikkeuksellisen hankkeesta tekee sen nivoutuminen osaksi pedagogiikkaa, kun valittu osa teosprosesseista integroidaan opetukseen. Taideohjelman toteuttajina ovat ensisijaisesti ammattitaiteilijat, joiden lisäksi ohjelmaan osallistuu taideopiskelijoita esimerkiksi harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Julkisen taiteen pedagogiikan lisäksi tavoitteena on kehittää julkisen taiteen prosesseja sekä uudenlaisia ja rohkeita tapoja toteuttaa prosenttiperiaatetta. Hankkeessa tuotettava tutkimuksellinen ja pedagoginen aineisto on hyödynnettävissä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä julkisen taiteen koulutus- ja kehittämistyössä.

 

Lisätiedot:

Taina Erävaara
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun AMK:n Taideakatemia
p. 050 5985 283
taina.eravaara@turkuamk.fi

Riina Kotilainen
Taidekoordinaattori
Turun AMK:n Taideakatemia
p. 050 5985 218
riina.kotilainen@turkuamk.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone