7.3.2018

Kuvanveistäjäliiton Sculpture Expanded tuo liikuteltavaa julkista taidetta kaduille – avoin teoshaku jatkuu 6.4. saakka

Suomen Kuvanveistäjäliitto kutsuu avoimella haulla suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita tekemään teosehdotuksia touko-syyskuussa 2019 Helsingissä järjestettävään uudenlaiseen näyttelytapahtumaan Sculpture Expanded – Liikkuva julkisen taiteen laboratorio. Kuvanveistäjäliiton hankkeessa elävöitetään Helsingin katukuvaa nykytaiteella. Kesällä 2019 toteutettavaan näyttelyyn valitaan enintään kymmenen liikuteltavaa teosta, jotka vaihtavat paikkaa näyttelyn aikana.

Teoshaku julistetaan avoimena kaikille kuvanveistotaiteen, kolmiulotteisen ja tilallisen taiteen tekijöille. Hakijana voi olla myös työryhmä, jossa on mukana eri taiteenalojen edustajia, kuten esimerkiksi arkkitehtejä, valo- ja äänitaiteilijoita ja performanssitaiteilijoita. Näyttely tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden kohdata taidetta osana katuelämää ja arkea. Tämän toivotaan herättävän ihmisiä katsomaan ympäristöään uudella tavalla sekä synnyttämään keskustelua taiteen mahdollisuuksista kaupunkiympäristössä. Samalla laajennetaan ihmisten käsitystä nykykuvanveiston mahdollisuuksista sekä ylitetään taiteidenvälisiä raja-aitoja. Yleisöltä tullaan myös keräämään palautetta julkisen taiteen kokemisesta, merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Tapahtuma on ainutlaatuinen kolmiulotteisen, tilapäisen julkisen taiteen näyttelyprojekti Helsingissä. Se pyrkii nostamaan myös Helsingin profiilia kuvataidekaupunkina. Helsingin taidemuseo HAM toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

TEOKSET

Näyttelyyn valitaan enintään 10 liikuteltavaa teosta/teoskokonaisuutta, riippuen teosten koosta ja kokonaisbudjetista. Teoksia siirretään 2-3 kertaa näyttelykesän 2019 aikana. Teoksien suunnittelussa tulee liikuteltavuuden lisäksi ottaa huomioon julkisen kaupunkitilan haasteet kuten kestävyys ja turvallisuus. Taiteilijan tai työryhmän on teosehdotusta tehdessään esitettävä, miten ja millä välineellä teos liikutetaan paikasta toiseen, mitä apuvälineitä siinä tarvitaan sekä mahdollinen aputyövoiman tarve. Teossiirrot voi myös liittää osaksi teosta, ja ne voivat olla luonteeltaan esimerkiksi kaupunkilaisia aktivoivia, tai performatiivisia tapahtumia. Teossiirtojen ajankohdista ja ohjelmasta tiedotetaan yleisöä osana näyttelyohjelmaa ja -tiedotusta.

TEOSTEN SIJOITUSPAIKAT

Teokset sijoitetaan Helsingin keskustaan ja sen lähialueille. Jury ja ohjausryhmä päättävät lopulliset sijoituspaikat ja teosten paikkojen vaihdot, mutta ehdotusten tekijät voivat esittää teoksille mahdollista sijoituspaikkaa sekä toiveita ja tarpeita liittyen teoksen esityspaikkaan ja ympäristöön. Taiteilijan on teosta suunnitellessaan hyvä huomioida, että esityspaikkojen luonne voi näyttelyn aikana olla hyvinkin monipuolinen ja erilaisten teosten suhde vaihteleviin ympäristöihin on tärkeä osa projektin sisältöä.

Lue lisää ja lataa osallistumisohjeet täältä

Näyttelyhankkeeseen liittyvät, ennen 16.3.2018 tehdyt kysymykset vastauksineen päivitetään hankkeen www-sivuille: sculptors.fi/sculpture-expanded Hanke on saanut rahoituksen Suomen Kulttuurirahaston Taide toiseen –apurahahausta.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone