26.5.2017

Keski-Suomen sairaala Nova käyttää nyt prosenttiperiaatetta – taidetta hankitaan jopa miljoonalla eurolla

Keski-Suomen sairaala Nova on päättänyt rahoittaa tulevat taidehankintansa prosenttiperiaatteella. Päätös tarkoittaa sitä, että sairaanhoitopiiri käyttää taiteeseen noin 0, 25 % rakentamisen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään miljoona euroa.  Taidehankintojen kustannus sisältyy sairaalan jo hyväksyttyyn kustannusarvioon. Painopiste tulee olemaan keskisuomalaisella taiteella. Asiasta päätti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan toukokuussa.

Taiteella pyritään elävöittämään sairaalaympäristöä ja tuottamaan potilaille terveyttä myös taiteen keinoin. Puolet sairaalan taiteeseen käytettävistä rahoista tullaan käyttämään integroituihin taideteoksiin, jotka mm. korostavat uuden sairaalan arkkitehtuurisia rakenteita ja ovat kustannustehokkaita. Loput taiteeseen tarkoitetuista rahoista käytetään uushankintoihin ja esittävään taiteen toimintamallin toteuttamiseen (joita ovat mm. sairaalamuusikko, sairaalaklovni ja taiteilijaresidenssitoiminta) sekä sairaalassa jo olemassa olevan taiteen dokumentointiin ja puhdistamiseen että taidekoordinaattorin palkkaan.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on jo yli tuhannen taideteoksen kokoelma, joiden kunto ja huoltotarpeet on kartoitettu. Joulukuussa 2016 perustetun taidetyöryhmän tehtävänä on päättää, miten jatkossa toimitaan  jo nyt olemassa olevan osittain hyvinkin laadukkaan taidekokoelman kanssa.

“Osa sairaanhoitopiirin taiteesta tullaan myymään huutokaupalla, ja saatava raha käytetään sairaala Novan taidehankintojen rahoittamiseen”, kertoo KSSHP:n hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell.

Sisustusarkkitehdit (arkkitehtitoimisto JKMM:stä) ovat tehneet uuden sairaalan tilojen osalta kartoituksen, jonka perusteella on ehdotettu, mihin tiloihin tullaan sijoittamaan uutta taidetta, minne vanhaa taidetta sijoitetaan, ja minkälaista integroitua taidetta uuden sairaalan arkkitehtuuri tarvitsee. Taidetta tullaan sijoittamaan pääasiallisesti sellaisin tiloihin, joissa siitä olisi potilaille ja heidän läheisilleen mahdollisimman paljon iloa.

Uuden sairaalan taideohjelmaa on valmisteltu syksystä 2016 alkaen, jolloin ryhmän taidekoordinaattoriksi nimitettiin taidehistorioitsija FM Teija Isohauta. Taideohjelman mukaan arkkitehti ja taidekoordinaattori etsivät yhteistyössä sopivia taiteilijoita, joilta pyydetään luonnoksia teoksista.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone