20.6.2019

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri hakee taidekoordinaattoria tarjouspyynnöllä

Havainnekuva Ahveniston sairaalan aulasta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri hakee taidekoordinaattorin asiantuntijapalveluita uuteen Assi-sairaalaan Hämeenlinnaan.

Tilaajan tarkoituksena on rakentaa nykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön korvaava uusi sairaala (Ahveniston sairaala, jatkossa Assi-hanke) nykyisen sairaalan eteläpuolelle Ahvenistontien varteen. Uusi keskussairaala ja palvelukeskus palvelee valmistuttuaan koko Kanta-Hämeen maakunnan terveydenhuollon tarpeita.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jonka osapuolina ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy ja arkkitehtiyhteenliittymä Team Integrated, johon kuuluvat arkkitehtitoimistot AW2 arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy architects ja Gortemaker Algra Feenstra. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Matti Anttila arkkitehtitoimisto AW2 arkkitehdit Oy:stä.

Hankkeessa on käynnissä kehitysvaihe, joka kestää kevääseen 2020. Toteutusvaiheen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2020 ja rakennuksen valmistumisajankohdaksi arvioidaan vuosi 2024.

Hankinnan kohteena on taidekoordinaattorin asiantuntijapalvelut Assi-hankkeeseen siten, että taidekoordinaattori on hankkeen käytössä osa-aikaisesti kehitys- ja toteutusvaiheessa hankkeen valmistumiseen tai keskeytymiseen saakka erikseen sovittuina ajankohtina. Palvelun toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tilaajan ja allianssiryhmän suunnittelijoiden kanssa.

Tilaaja arvioi taidekoordinaattorin työmääräksi yhteensä noin yhden henkilötyövuoden verran (1840 h), josta kehitysvaiheen osuus on arviolta 600 h ja toteutusvaiheen osuus 1240 h.

Tarjoukset on jätettävä 20.8.2019 klo 12.00 mennessä.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone