2.9.2019

KampusART-taideohjelman avoin portfoliohaku ja luonnoshaku

Kuva/Photo: Sigge Arkkitehdit

Kupittaan kampukselle rakentuvan Turun AMK:n uudisrakennuksen taidehankintojen toinen vaihe on käynnistynyt. Avoimen portfoliohaun ja luonnoshaun yhdistelmällä etsitään 2−3 teosta toteutettaviksi kampusrakennuksen sisätilojen ensimmäisen kerroksen kattoikkunasyvennyksiin ja toisen kerroksen aulatilaan ulokkeina toteutettuihin neuvottelukuutioihin. Sisätilojen teosten suunnittelut toteutetaan kaksivaiheisena.

Ensimmäisessä vaiheessa julistetaan Suomessa työskenteleville taiteilijoille ja taiteellisille työryhmille avoin portfoliohaku, joka on avoinna 2.–30.9. Luonnosehdotuksia sisätiloihin sijoitettavista teoksista ei kuitenkaan lähetetä vielä ensimmäisessä vaiheessa. KampusART-taideohjelman taiteellinen jury valitsee portfoliohaun perusteella taiteilijat 1.11.2019−31.1.2020 tapahtuvaan luonnoshakuvaiheeseen. Juryyn kuuluvat koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara (Turun AMK:n Taideakatemia) ja viestintäjohtaja Terhi Marin(Turun Teknologiakiinteistöt Oy) sekä kuvataiteilijat Heini Aho, Veli Granö ja Jaakko Niemelä.

Toisessa vaiheessa jatkoon valitut taiteilijat ja/tai taiteelliset työryhmät tekevät luonnosehdotukset ja voivat keskustella ehdotuksistaan Turun Teknologiakiinteistöjen rakennuttajapäällikkö, arkkitehti (SAFA) Anniina Savisalon kanssa. Kyseessä on uuden julkisen taiteen tilaustavan kokeilu yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa.

Sisätilojen teoshaku on osa KampusART-taideohjelmaa, joka tuo taidetta Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen sisä- ja ulkotiloihin. Korkeatasoinen ja rohkea taide lisää kampuksen vetovoimaisuutta sekä rakentaa uudisrakennuksen ja alueen identiteettiä. Taideohjelmaa koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä.

Lue lisää portfoliohausta ja luonnostehtävästä

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone