8.11.2017

Kainuun uuteen sairaalaan tulee taidetta prosenttiperiaatteella – taiteilijat voivat nyt ilmoittautua taiteilijapankkiin

Havainnekuva Kainuun uuden sairaalan julkisivuista. Kuva: Kainua – Kainuun uusi sairaala -allianssi.

 

Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot uudistuvat vuoteen 2021 mennessä. Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymä, Sweco, Caverion ja Skanska.

Kainuun uuden sairaalan puurakentamista, materiaalivalintoja ja sisustuskokonaisuutta täydentää prosenttitaidehankkeen teema ”Sydän metsässä”. Taide luo sairaalaan virkistäviä ja kannustavia ympäristöjä, joissa edistetään asiakkaiden, omaisten sekä henkilökunnan hyvinvointia.

Taidehankinnoissa pyritään luomaan kokonaisuus, jossa kainuulaisten metsäsuhdetta on käsitelty laajasti: menneisyydestä tulevaisuuteen sekä todellisuudesta surrealismiin ja fantasiaan. Tämä monitasoinen ja vuorovaikutteinen matka alkaa sairaalan piha-alueelta ja jatkuu sisätiloihin.

Tilausteosten taiteilijavalinnat tehdään tammikuussa 2018. Taiteilijapankkiin ilmoittautuneista taitei-lijoista osa kutsutaan valitsijaraadin haastateltaviksi. Taiteilijavalinnoissa painotetaan kainuulaisia kuvataiteen ammattilaisia. Valinnat tehdään taiteilijoiden aiemman tuotannon ja haastattelun perus-teella. Innovatiivisuus ja kiinnostus sosiaali- ja terveysalalle suuntautuviin taideteoksiin ovat myös valinnoissa arvostettavia tekijöitä.

Hankkeeseen valitut kuvataiteilijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tilaajan, rakentajan ja suunnittelijoiden kanssa.

Kainuun uuden sairaalan prosenttitaidehankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 euroa. Taidetta hankitaan sisä- ja ulkotiloihin. Kohtaamisista taiteen kanssa pyritään saamaan uudenlaisia ja yllä-tyksellisiä.

Sairaalaan tilataan sekä rakennukseen integroituvia taideteoksia että itsenäisiä teoksia. Hanke on kiinnostunut mm. valo-, bio-, ympäristö-, lavastus-, kuvanveisto- ja mediataiteesta. Biotaide käsitetään tässä yhteydessä orgaanista aineistoa hyödyntäväksi, ihmisen ja ympäristön suhdetta kommentoivaksi taiteeksi.

Tilaaja arvostaa taideteoksissa korkeaa taiteellista laatua, moniaistisuutta, vuorovaikutteisuutta, rakennukseen ja materiaaleihin integroitavuutta sekä visuaalista ja sisällöllistä leikittelyä.

Uuteen sairaalaan tullaan sijoittamaan teoksia myös Kainuun soten taidekokoelmasta sekä mahdollisia lahjoitus- ja deponointiteoksia.

Ilmoittautuminen Kainuun uusi sairaala -taiteilijapankkiin on Open Curat -tietokannassa. Taiteilijapankki on avautunut 8.11.2017 ja se sulkeutuu 8.12.2017.

Lisätietoa on uuden sairaalan kotisivuilla.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone