13.2.2017

Jyväskylä myöntää ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon – finalisteina prosenttiperiaatteen uranuurtajia

Jyväskylän Kankaan alueella on käytössä prosenttikulttuuri, joka sisältää sekä taideteoksia että kulttuuritapahtumia. Joulukuussa 2016 valmistunut kuvataiteilija Anna Ruthin teos toteutettiin As. Oy Jyväskylän Rainan porraskäytävän lasipintaan.

Jyväskylän kaupunki myöntää tänä vuonna ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon. Palkinto myönnetään taholle, joka on toiminnallaan edistänyt merkittävästi prosenttiperiaatteen toteutumista ja tunnettuutta Suomessa. Palkinto luovutetaan Jyväskylän kaupungin syntymäpäiväviikolla maaliskuussa. Palkinnon arvo on 5000€.

Finaalissa on kolme ehdokasta: Tuula Isohanni, Outi Turpeinen sekä Frei Zimmer Oy.

Esiraatina toimi Kankaan tapahtuma- ja taidetyöryhmä.

Finaalissa prosenttiperiaatteen uranuurtajia

 Juryn puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto luonnehtii ehdokkaita prosenttitaiteen edelläkävijöiksi ja valtakunnallisesti tunnetuiksi uranuurtajiksi.

 “Ehdolla on kolme kovaa ja tasokasta tekijää, joista jokainen on tahollaan edistänyt prosenttikulttuuria merkittävästi. Ehdokkaista on kuitenkin löydettävissä myös persoonallisia piirteitä ja painopistealueita, joita jury nyt pohtii ja arvioi.” 

Tuula Isohanni (TaT) on prosenttiperiaatteen uranuurtaja ja maamme ensimmäinen taidekoordinaattori. Isohanni työskenteli Helsingin Arabianrannassa 15 vuoden ajan tulkkina arkkitehtien, rakennuttajien, taiteilijoiden ja kaupungin toiveiden välillä. Arabianrannan lisäksi Isohanni on vastannut mm. Aalto-yliopiston taidekoordinoinnista. Hänen työskentelylleen on leimallista kokonaisvaltainen, jopa filosofinen lähestymistapa kulloinkin käsillä olevaan hankkeeseen. Tällä hetkellä hän on eläkkeellä vakituisesta virasta.

Outi Turpeinen (TaT) edustaa akateemista tutkimusta omaten taiteilijan näkökulman taidekoordinoinnin prosessiin. Turpeinen on toiminut Kaakkois-Suomen läänintaiteilijana edistäen taiteilijoiden ja muotoilijoiden verkottumista rakennushankkeista päättävien kanssa. Turpeisen rooli prosenttitaiteen asiantuntijana on tuonut uusia ulottuvuuksia myös hänen omaan taiteelliseen työhönsä. Turpeinen toimii tällä hetkellä Aalto-yliopiston taidekoordinaattorina näköalapaikalla taiteen ja rakennetun ympäristön kentällä. Opetuksen ja tutkimuksen saralla myös kansainvälinen ulottuvuus on vahvasti läsnä.

Frei Zimmer Oy yhdistää työssään taiteen ja arkkitehtuurin. Tamperelaisen yrityksen toiminnan pääkonseptina on julkisten taideteosten kokonaisvaltainen toteuttaminen erityyppisiin rakennus- ja ympäristökokonaisuuksiin. Frei Zimmer on ollut mukana toteuttamassa mittakaavaltaan hyvin erilaisia hankkeita, ja toimiston panos kaupunkisuunniteluun on varsin merkittävä. Yritysmuotoinen toiminta monipuolistaa taiteen ammattilaisten osaamista hienosti ja tarjoaa rajapintoja taiteilijoiden ja rakennuttajien vuoropuheluun.

Ensimmäinen prosenttikulttuuripalkinto jaetaan maaliskuussa 

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että osa rakennushankkeen kustannuksista käytetään taiteeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on useita rahoitusmalleja, joista Jyväskylän Kankaalla käytettävä prosenttikulttuuri-käsite pitää sisällään taidehankintojen lisäksi tapahtumat. Maaliskuussa myönnettävällä palkinnolla halutaan lisätä valtakunnallista tietoisuutta taiteen, tapahtumien ja rakentamisen yhteistyöstä sekä korostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä asumisen arjessa ja rakennetun ympäristön suunnittelussa.

Ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon saajan päättää viisihenkinen jury. Juryn muodostavat Oulun taidemuseon yleisötyönjohtaja Anna-Riikka Hirvonen, Helsingin taidemuseon projektisuunnittelija Klas Fontell, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Petra Havu sekä Jyväskylän kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Timo Koivisto (pj.) ja kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone