27.3.2017

Jyväskylä jakoi ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon Frei Zimmerille

Frei Zimmer Oy:n Tuula Lehtinen (vasemmalla), Heini Orell, Laura Lehtinen ja Lasse Kosunen.

 

Jyväskylän kaupunki on myöntänyt ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon. Tunnustus myönnettiin perjantaina 24. maaliskuuta tamperelaiselle Frei Zimmer oy:lle. Palkinnolla halutaan lisätä tietoisuutta taiteen, tapahtumien ja rakentamisen yhteistyöstä sekä korostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä asumisen arjessa ja rakennetun ympäristön suunnittelussa. Palkinnon arvo on 5000 euroa.

Vuonna 2007 perustetun Frei Zimmerin toiminnan pääkonseptina on julkisten taideteosten kokonaisvaltainen toteuttaminen erilaisiin rakennus- ja ympäristökokonaisuuksiin. Työllään toimitusjohtaja, taiteilija Tuula Lehtisen luotsaama toimisto on edistänyt merkittävästi prosenttikulttuurin toteutumista ja tunnettuutta Suomessa.

Taiteen ja arkkitehtuurin luova liitto

Palkintoraadin mukaan Frei Zimmerin panos kaupunkisuunnitteluun on valtakunnallisesti merkittävä, ja toimisto yhdistääkin työssään esimerkillisellä tavalla taiteen ja arkkitehtuurin. Voittajan valinnut jury korosti perusteluissaan erityisesti taiteen ja kulttuurin merkitystä asumisen arjessa sekä kiinnitti huomiota uudentyyppisiin ratkaisuihin taiteen ja arkkitehtuurin yhdistämiseksi.

“Taiteen nähdään kuuluvan kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön sekä lisäävän sen vetovoimaisuutta ja arvoa. Palkintoehdokkaiden näyttöjen odotettiin vastaavan mahdollisimman hyvin tähän odotukseen ja Frei Zimmerin työskentelyssä tavoite toteutuu erinomaisesti”, juryn puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kiittää.

Frei Zimmerin ansiolistalla on vaihtelevia ja mittakaavaltaan hyvin monipuolisia toteutuksia aina yksittäisistä taideteoksista kokonaisen kaupunginosan taidekonseptin luomiseen. Erityisesti väylähankkeet ovat tuoneet kokonaan uuden areenan prosenttitaiteen toteutumiselle. Palkintoperusteluissa toimiston todetaan tekevän esimerkillisellä tavalla taidetta näkyväksi uusissa ympäristöissä ja kumoavan ajattelua taiteesta ylimääräisenä menoeränä rakennushankkeen kustannuksissa.

“Huomionarvoista on myös, että Frei Zimmerin toiminnassa korostuu uudentyyppinen yrittäjyys. Sellainen, jossa haetaan uusia työskentelymalleja taiteilijoiden, rakennuttajien ja arkkitehtien sujuvalle yhteistyölle. Yritysmuotoinen toiminta monipuolistaa taiteen ammattilaisten osaamista ja tarjoaa rajapintoja yhteiseen vuoropuheluun”, Koivisto perustelee.

Jyväskylä toteuttaa prosenttikulttuuria

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että osa rakennushankkeen kustannuksista käytetään taiteeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on useita rahoitusmalleja, joista Jyväskylän Kankaalla käytettävä prosenttikulttuuri-käsite pitää sisällään taidehankintojen lisäksi tapahtumat. Ehdolla ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon saajiksi oli kolme valtakunnan kärkinimeä. Frei Zimmerin rinnalla keskinäistä kilvoittelua kävivät taidekoordinaattori Tuula Isohanni (TaT) sekä taidekordinaattori Outi Turpeinen (TaT). Palkintorahoitukseen (5000€) ovat kaupungin lisäksi osallistuneet Jyväskylän Kankaan alueen toimijat: Humanistinen ammattikorkeakoulu, rakennusyhtiö Peab, liikuntapäiväkoti Touhula, Inmeco rakennuskonsultit sekä arkkitehtitoimisto Oikarinen.

Päätöksen palkinnon saajasta teki viisihenkinen jury, jonka muodostuivat Oulun taidemuseon yleisötyönjohtaja Anna-Riikka Hirvonen, Helsingin taidemuseon projektisuunnittelija Klas Fontell, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Petra Havu sekä Jyväskylän kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Timo Koivisto (pj.) ja kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen.

Katso myös videoltamme, mitä Frei Zimmerin toimitusjohtaja Tuula Lehtinen kertoo E18-tien väyläestetiikasta ja siitä, miten se  hyödyttää autoilijoita ja tienvarren kuntia.

:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone