3.3.2020

Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahan suunnittelukilpailu

Kilpailuaikaa jatkettu 30.6.2020 asti

Kilpailukutsu

Valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää suunnittelukilpailun Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteutuksesta. Aiheesta lyödään nimellisarvoltaan 100 euron kultainen juhlaraha. Suunnittelukilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.

Juhlaraha-aiheella halutaan nostaa esille avoimen tiedonvälityksen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Aiheena journalismi ja avoin tiedonvälitys on ajankohtainen myös sen takia, että Suomen Journalistiliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2021.

Suomalaisen demokratiakäsityksen perustana on perinteisesti ollut ajatus informoidusta ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Sen ytimessä on tavoite turvata kaikille kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet päästä parhaan mahdollisen tiedon äärelle. Tälle perustalle alkoi 1800-luvun loppupuolella rakentua sanomalehdistö, ja uutena keinona I maailmansodan jälkeisessä Euroopassa otettiin käyttöön yleisradiotoiminta. Monissa Euroopan maissa nousi sodan jälkeen esille tarve laatia tiedonvälitykselle ja sen keskiössä olevalle uutisjournalismille yhteiset ja yhdistävät periaatteet, jotka palvelisivat objektiivista ja totuuden tavoittelulle perustuvaa tiedonvälitystä, ja edistäisivät tiedonvälityksen riippumattomuutta intressiryhmittymistä ja vaikutuspyrkimyksistä.

Viime vuosikymmeninä avoin tiedonvälitys on kohdannut Suomessakin uudenlaisia haasteita. Kylmän sodan ajan itsesensuurin jälkeen esille on noussut mm. median omistuksen kansainvälisen keskittymisen uhka.

Tärkeää avoimen tiedonvälityksen kannalta on, että ”syvän” journalismin – asioihin ja niiden syihin ja seurauksiin paneutuvan uutisoinnin – edellytykset pysyvät vahvoina. Median käyttäjäkunnat ovat kuitenkin edelleen eriytymässä: kasvava joukko jää tai jättäytyy avoimen tiedonvälityksen ulkopuolelle ja nojautuu sosiaalisen median tarjoamaan tietoon yksipuolisesti. Avoin tiedonvälitys ja sen puolustaminen on siksikin erityisen tärkeää. Suomalainen yhteiskunta on rakentunut perinteisesti luottamukselle, ja tiedonvälityksellä on ollut tärkeä rooli yhteiseen tietoon pohjaavan ja yhteisesti jaetun kansalaisuuden rakentumisessa.

Juhlarahat ovat keräilyesineitä, jotka välittävät suomalaiselle yhteiskunnalle ja valtiolle tärkeitä arvoja, sillä juhlarahat lyödään merkittävien suomalaisten tapahtumien tai henkilöiden kunniaksi. Suomessa on lyöty ja laskettu liikkeeseen juhlarahoja vuodesta 1951 lähtien, jolloin julkaistiin Helsingin olympiakisojen juhlaraha.

Vaikka juhlarahojen aiheet juontavat historiasta, juhlarahat ovat oman aikansa tuotteita. Teosten tulee olla tekijänsä itsenäisiä taideteoksia.

Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahan suunnittelukilpailun osallistujilta toivotaan taiteellista, aiheen- ja ajanmukaista sekä toteutuskelpoista kilpailuehdotusta.

Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman suunnittelukilpailun sääntöjä, jotka pohjautuvat soveltuvin osin Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen sääntöihin.

Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:

 •  I palkinto, toteutettava työ: 8000 euroa
 • II palkinto: 3000 euroa
 • III palkinto: 2000 euroa

Palkintolautakunnan muodostavat seuraavat henkilöt:

Juhlarahalautakunta:

 • Timo Huusko, intendentti, Ateneumin taidemuseo (pj)
 • Juha Halonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö (varapj)
 • Päivi Heikkinen, osastopäällikkö, Suomen Pankki
 • Henrika Tandefelt, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
 • Maarit Mäkelä, professori, TaT, Aalto-yliopisto
 • Tuomas Sukselainen, VTT
  ja
 • Erja Tielinen, kuvanveistäjä, Suomen Taiteilijaseuran nimeämä edustaja

Palkintolautakunta käyttää juhlarahan toimittajan (rahan lyöjä) edustajaa tai erillistä asiantuntijaa rahan toteutettavuuden teknisenä asiantuntijana.

Kilpailuaika päättyy tiistaina 30.6.2020 klo 17.30, johon mennessä kilpailuehdotukset on toimitettava Ateneumin taidemuseoon Kaivokatu 2, 00100 Helsinki.

Kilpailijoita pyydetään toimittamaan kilpailuehdotuksiaan Ateneumin taidemuseolle vasta kesäkuun aikana. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan kesäkuussa arkipäivisin klo 8:00-17:30. Kilpailu ratkeaa 31.08.2020 mennessä.

Kilpailuohjelma on saatavissa 3.3.2020 lähtien Suomen Taiteilijaseuran sivuilla: Kilpailuohjelma_Juhlaraha_Journalismi_ja_avoin_tiedonvalitys

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri Lene Wahlsten, lene.wahlsten@ateneum.fi, puh. 050-5150834

Kilpailuohjelmaa tai -ehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle, Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtonen, aura.lehtonen@artists.fi, puh. 050 434 4280

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone