25.1.2017

Hanasaari kutsuu Suomen ja Ruotsin kuntia vaihtamaan kokemuksia julkisesta taiteesta

Kuva: Hanaholmen

 

Hanaholmen – Ruotsin ja Suomen yhteistyöpaja on käynnistänyt uuden Mera konst -hankkeen, jonka tavoite on synnyttää kokemusten vaihtoa suomalaisten ja ruotsalaisten kuntien välille julkisen tilan taidehankkeista.

Hankkeen tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja levittää hyviä käytäntöjä ruotsalaisten ja suomalaisten kuntien kesken. Hanke pyrkii myös lisäämään taidealan kontakteja Ruotsin ja Suomen välillä sekä lisätä taiteilijoiden liikkuvuutta maiden välillä. Suomalaisia taiteen tilaamisen malleja tehdään tunnetuksi Ruotsissa Suomi 100 -juhlavuoden avulla ja suomalaisten taiteilijoiden ja taideasiantuntijoiden työkenttää pyritään laajentamaan Ruotsiin.

Hanke on voimassa vuoden 2018 loppuun, ja se toteutetaan Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin.

Tällä hetkellä hankkeeseen etsitään kolmesta viiteen paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Valittavissa kunnissa järjestetään ajalla helmi-huhtikuu 2017 seminaaritilaisuus, jossa keskustellaan kunnan taidekokemuksista Ruotsista tulevan henkilön kanssa. Tavoite on tiedon ja kokemusten jakaminen ruotsalaisten ja suomalaisten kuntien kesken. Tämä voi esimerkiksi olla luonteva tilaisuus aktivoida ystävyyskaupunkitoimintaa. Oleellista on, että tilaisuus edistää taiteen tilaamisen juurtumista kuntaan. Tavoite on löytää keskenään eri kokoisia kuntia, joissa taiteen tilaamisen tavat vaihtelevat. Kuntien valinnassa painotetaan seuraavia seikkoja:

  • Maantieteellinen hajonta
  • Osoitettu kiinnostus ja sitoumus taiteen tilaamiseen
  • Projekti hyödyttää kuntaa – esimerkiksi sitoutuminen taiteen tilaamiseen kasvaa sen ansiosta

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat kunta ja Hanasaaren kulttuurikeskus. Osa tilaisuuden kuluista katetaan hankkeeseen saadusta avustuksesta. Hanasaari tekee valinnan kunnista hankkeen asiantuntijaryhmää kuultuaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ohjelmakoordinaattori Aino Kostiaiseen tammikuun 2017 loppuun mennessä: puh. 040 551 9933, aino.kostiainen@hanaholmen.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone