27.11.2020

Den inbjudna designtävlingen för jubileumsmyntet Ålands självstyre 100 år har avgjorts

Ulrika Kjeldsens bidrag VÅR VÄG.

Den inbjudna designtävlingen för jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år har avgjorts. Jubileumsmyntsnämnden tillsatt av finansministeriet arrangerade tävlingen.

I tävlingen deltog de på Åland verksamma konstnärerna Juha Pykäläinen, Peter Winquist och Ulrika Kjeldsen. Alla inbjudna konstnärer hade lämnat in sina förslag då tävlingen avslutades 28.8.2020.

Tävlingens prisnämnd utsåg genom enhälligt beslut Ulrika Kjeldsens bidrag VÅR VÄG till vinnare under prisnämndens möte 10.9.2020. Jubileumsmyntsnämnden föreslår att Kjeldsens design förverkligas som jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år. Enligt statens program för jubileumsmynt förverkligas myntet år 2021 som ett silvermynt med det nominella värdet 20 €.

Den åländska konstnären Ulrika Kjeldsen jobbar med skulptur, medaljformgivning och scenografi. Hon är medlem i Gillet för Medaljkonst i Finland och British Art Medal Society. Hennes verk ingår bland annat i The American Numismatic Societys samlingar i New York, British Museums samlingar och i privata samlingar.

Enligt prisnämnden behandlar tävlingsbidraget VÅR VÄG jubileumsmyntets tema både ingående och mångsidigt. Nämnden ansåg även att den konstnärliga helheten och kompositionen är modern och fräsch. Åtsidans bildmotiv utgörs av ett skärgårdslandskap. I förgrunden ses en båt samt en hand som navigerar båten genom farleden med hjälp av en kompass. Bildmotivet skapar ett väl förmedlat narrativ där navigeringen av båten kan ses som en allegori för den lyckade om än delvis utmanande politiska väg som ledde till den fredliga lösningen på Ålandsfrågan och Ålands självstyrelse. Symboliken knyter även an till nuet eftersom färden fortsätter in i framtiden. Frånsidan domineras av en siluett av ett huvud. Viktiga symboler för den åländska kulturidentiteten fyller huvudet: gullvivan, segelfartyget, hjorten, fiskar, fåglar och midsommarkronan.

Alla inbjudna konstnärer tilldelas ett inbjudningspris på 2 000 €. Ulrika Kjeldsen tilldelas ytterligare ett pris på 2 000 € för det vinnande bidraget.

Prisnämnden och jubileumsmyntsnämnden tackar alla konstnärer som deltog i tävlingen.

I prisnämnden deltog:

Timo Huusko, ordförande i jubileumsmyntsnämnden, Konstmuseet Ateneum
Maarit Mäkelä, medlem i jubileumsmyntsnämnden, Aalto-universitetet
Henrika Tandefelt, medlem i jubileumsmyntsnämnden, Helsingfors universitet
Tuomas Sukselainen, medlem i jubileumsmyntsnämnden, politices doktor
Satu Kiljunen, konstnärsrepresentant

Lene Wahlsten, prisnämndens sekreterare, Konstmuseet Ateneum

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone