Käsitteet

Tälle sivulle on koottu prosenttiperiaatetta ja julkista taidetta koskevien käsitteiden selityksiä.

 

Prosenttiperiaate
Periaatteellinen päätös käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen.

Perinteisen määritelmän mukaan prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin 1 % rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on nykyään useita rahoitusmalleja.

Prosenttiperiaate toteutuu useimmiten kunnan kaavoitus- tai rahoituspäätöksenä. Se voidaan esimerkiksi asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseen.

 

Prosenttitaide
Synonyymi prosenttiperiaatteelle. Prosenttiperiaatteella toteutetusta taiteesta käytetään joskus sanaa prosenttitaide tai prosenttitaideteos.

 

Julkinen taide
Julkisella paikalla, joko ulkona tai sisällä, olevaa taidetta. Julkisen taideteoksen voi rahoittaa niin valtio, kunta kuin yksityinen taho.

Julkinen taideteos voi olla rakennuksista erillinen (esim. jalustalla oleva veistos) tai rakennuksiin integroitu (esim. seinämaalaus).

 

Paikkasidonnainen taide
Teos, joka on luotu ja toteutettu juuri tiettyyn paikkaan. Paikkasidonnainen taideteos ottaa huomioon kyseisen tilan erityispiirteet, esimerkiksi paikan historian.


Taide rakennetussa ympäristössä
Termillä viitataan kaikkiin rakennetussa ympäristössä eli rakennuksissa, kaupunkikeskustoissa, viheralueilla ja liikenneväylillä oleviin taideteoksiin.

 

Ympäristötaide
Perinteisesti termillä tarkoitetaan luontoon tehtyjä teoksia, kuten maataidetta ja tilataidetta. Nykyään termillä tarkoitetaan usein tämän lisäksi myös taidetta rakennetussa ympäristössä.

 

Taideohjelma
Taideohjelmalla tarkoitetaan alue- tai kohdekokonaisuutta (esim. asuinaluetta) varten laadittua suunnitelmaa, jossa määritellään, miten sinne toteutetaan taidetta.

–> Lue lisää taideohjelmasta

 

Prosenttiperiaate kunnan julkisessa rakentamisessa
Kunnan tekemän päätös käyttää tietty osa, yleensä 1 %, julkisen rakentamisen ja peruskorjauksen kustannuksista taiteeseen. Suomen suurista kaupungeista prosenttiperiaatetta noudattavat järjestelmällisesti tällä hetkellä Helsinki, Oulu ja Hämeenlinna.

–> Lue lisää prosenttiperiaatteesta kunnan julkisessa rakentamisessa

 

Rahastomalli
Taidehankkeen rahoitusmalli, jossa alueen (esim. asuinalueen) rakennuttajilta kerätään määrätty osa rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon. Rahastosta voidaan rahoittaa pysyvien ja väliaikaisten taideteosten lisäksi myös erilaisia kulttuuritapahtumia.

–> Lue lisää rahastomallista

 

Taidevelvoite tontinluovutusehdoissa
Taidehankkeiden rahoitusmalli, jossa kunta päätöksellään asettaa tontinluovutuksen ehdoksi, että rakennuttaja hankkii osalla rakennuskustannuksista taidetta. Tällöin kunnan tekemän prosenttiperiaatepäätöksen toteuttaminen siirtyy rakennuttajalle. Toimintamallia on toteutettu Suomessa muun muassa Helsingin Arabianrannan ja Joensuun Penttilänrannan asuinalueiden rakentamisessa.

–> Lue lisää taidevelvoitteesta tontinluovutusehdoissa

 

Prosenttikulttuuri
Jyväskylän Kankaan alueella käyttöön otettu termi tarkoittaa prosenttiperiaatetta, josta kertyneistä rahoista osa käytetään kulttuuritapahtumiin. Aika näyttää, leviääkö käsite muuallekin.

–> Lue lisää Kankaan prosenttikulttuurista

 

Taiteilijapankki, taidepankki
Taiteilijapankki (tai taidepankki) tarkoittaa sähköistä alustaa, johon kiinnostuneet taiteilijat voivat jättää tietonsa tai portfolionsa tilaajan yhteydenottoa varten. Taiteilijapankin voi perustaa esimerkiksi kunta rakenteilla olevaa asuinaluetta varten.

Taiteilijapankkia ei voi käyttää luonnosten pyytämiseen taiteilijoilta kyseiseen suunnittelukohteeseen ilman erillistä luonnoskorvausta. Huomioithan myös, että kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta, on kyse taidekilpailusta (ks. alla).

Kuvataiteilijoiden yhteystietoja löytyy Kuvataiteilijamatrikkelista. Muotoilijoiden ja taideteollisten taiteilijoiden yhteystietoja löytyy finnishdesigners.fi -palvelusta.

Tiedotamme mielellämme avoimista taiteilijapankeista taiteilijoille – ota yhteyttä.

 

Taidekilpailu, kuvataidekilpailu
Kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta, on kyse taidekilpailusta.

Kuvataiteen alan kilpailut järjestetään yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran tai sen yhden tai useamman jäsenjärjestön kanssa. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä, mikä on edellytys sille, että Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen (Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto, Valokuvataiteilijoiden liitto) jäsenet voivat ottaa osaa kilpailuun tai toimia sen palkintolautakunnan jäsenenä. Valtion taideteostoimikunnan järjestämissä kilpailuissa noudatetaan sen omia sääntöjä.

Kuvataidekilpailuiden järjestämisessä neuvontaa antaa Suomen Taiteilijaseuran lakimies. Katso yhteystiedot Suomen Taiteilijaseuran verkkosivuilta.

–> Suomen Taiteilijaseuran kilpailusäännöt

 

Prosenttiperiaatteen laajentaminen
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen on Juha Sipilän hallituksen kärkihanke, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön alaan. Hallitusohjelman kirjaus on: ”Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.”

–> Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta

 

Soveltava taide
Taidetta, joka palvelee myös käytännön tarkoituksia tai toimii osana muita aloja, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

 

Väliaikainen teos
Taideteos, jota ei ole tarkoitettu pysyväksi. Väliaikainen teos voi liittyä esim. rakentamisvaiheen tai työmaan järjestelyiden esteettisemmäksi tekemiseen.

 

Infrarakentaminen
Termillä tarkoitetaan infrastruktuurin, kuten esimerkiksi liikenneväylien, piharakenteiden ja kunnallistekniikan rakentamista. Myös infrarakentamisessa voidaan käyttää prosenttiperiaatetta.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone