Prosenttiperiaatteen käsikirja

Prosenttiperiaatteen käsikirja tarjoaa ajankohtaisen katsauksen julkisen taiteen tilaamisen, rahoittamisen ja toteuttamisen malleista Suomessa. Suomen Taiteilijaseura on julkaissut marraskuussa 2019 yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa käsikirjasta uudistetun painoksen.

Prosenttiperiaatteen käsikirja on osoittautunut tärkeäksi julkisen taiteen perusteokseksi, jonka sisältöjä hyödyntävät niin taiteilijat, taiteen tilaajat, rakennuttajat kuin muutkin julkisen taiteen parissa toimivat tahot. Julkisen taiteen suosio on kasvanut entisestään sitten käsikirjan ensimmäisen painoksen julkaisun vuonna 2015. Kaupungeissa ja kunnissa on viime vuosina kehittynyt nopeasti uusia taiteen ja rakentamisen yhdistäviä toimintamalleja. Viime vuosina taiteen tilaamisen ja rahoittamisen tavat sekä esimerkiksi alan käsitteistö ovat kehittyneet, ammattimaistuneet ja monipuolistuneet.

Uudistetussa käsikirjassa tiedot on tarkistettu ja päivitetty kattamaan ajantasaiset julkisen taiteen ilmiöt Suomessa. Mukana on uudet luvut esimerkiksi sairaalahankkeiden julkisesta taiteesta sekä yleistyvistä, koko kunnan tai kaupungin kattavista julkisen taiteen periaatteista.

Lue julkaisu PDF-muodossa: Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle ja Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle

Verkossa julkaistava Prosenttiperiaatteen käsikirja on käytännöllinen opas, joka auttaa toteuttamaan taidehankkeita rakennetussa ympäristössä, kuten esimerkiksi asuinalueilla, kouluissa ja julkisilla paikoilla. Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle esittelee yleisimmät Suomessa käytössä olevat taiteen rahoittamisen mallit ja taiteen tilaamisen tavat. Julkaisu antaa käytännöllisiä neuvoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan taidetta rakennettuun ympäristöön.

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle on käytännöllinen opas kuvataiteilijalle ja muotoilijalle, joka haluaa tehdä julkisia taideteoksia. Käsikirjassa käsitellään johdonmukaisesti koko prosessi taiteen liittämisestä rakentamiseen taidehankkeen sopimuksen tekemisestä rakennustyömaalla toimimiseen ja lopulta taideteoksen ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.

Alunperin vuonna 2015 julkaistu käsikirja oli valtakunnallisen Prosentti taiteelle -hankkeen loppujulkaisu.

Lisätiedot:
Suomen Taiteilijaseuran viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen, p. 050 465 3462 ja rosa.kuosmanen@artists.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone