Prosenttiperiaatteen käsikirja

Prosenttiperiaatteen käsikirja on käytännöllinen opas, joka auttaa toteuttamaan taidehankkeita rakennetussa ympäristössä, kuten esimerkiksi asuinalueilla, kouluissa ja julkisilla paikoilla. Käsikirja esittelee yleisimmät mallit ja käytännöt, joilla prosenttiperiaatetta toteutetaan Suomessa. Vuonna 2015 julkaistu käsikirja on valtakunnallisen Prosentti taiteelle -hankkeen loppujulkaisu.

Lue julkaisu PDF-muodossa: Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle ja Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle

Prosenttiperiaatteen käsikirja koostuu kahdesta erillisestä osasta. Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle esittelee yleisimmät Suomessa käytössä olevat taiteen rahoittamisen mallit ja taiteen tilaamisen tavat. Julkaisu antaa käytännöllisiä neuvoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan taidetta rakennettuun ympäristöön. Julkaisu esittelee parhaita malleja ja käytäntöjä sekä taiteilijoille että julkisille ja yksityisille taiteen tilaajille, kuten kuntapäättäjille, kaavoittajille, arkkitehdeille ja rakennusyhtiöille.

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle on käytännöllinen opas kuvataiteilijalle ja muotoilijalle, joka haluaa tehdä julkisia taideteoksia. Käsikirjassa käsitellään johdonmukaisesti koko prosessi taiteen liittämisestä rakentamiseen taidehankkeen sopimuksen tekemisestä rakennustyömaalla toimimiseen ja lopulta taideteoksen ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.

Julkaisu perustuu kaksivuotisen Prosentti taiteelle -hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja asiantuntijatilaisuuksiin. Hanke järjesti vuosina 2014-2015 yhteensä 25 tapahtumaa ja koulutustilaisuutta 18 paikkakunnalla ympäri Suomea. Kymmenellä paikkakunnalla toteutettiin lisäksi taidehankkeita, joissa kehitettiin taideasiantuntijoiden työtä osana taideteosten toteutusta.

Prosenttiperiaatteen käsikirja julkistettiin 8.12.2015.

Lisätiedot ja paperikappaleiden kyselyt:
Suomen Taiteilijaseuran viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen, p. 050 465 3462 ja rosa.kuosmanen@artists.fi

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone