Huoltokirjan laatiminen

Huomioitavia seikkoja huoltokirjaa laadittaessa

Huoltokirjan sisältö riippuu luonnollisesti itse teoksesta: materiaaleista, koosta, elinkaaresta sekä sijainnista.

Teoksen ja sen osien kuvaus

• taiteilijan nimi ja yhteystiedot
• yleisluonnehdinta ja kuvaus teoksesta
• teoksen osoite ja tarkka sijainti kohteessa
• valokuvia teoksesta alkuperäisasussa
Sovi valokuvista tilaajan kanssa – myös tilaaja voi vastata valokuvauksesta, jos teos talletetaan esimerkiksi taidemuseon kokoelmaan.

 

Teoksen materiaalit ja valmistustapa

• käytetyt materiaalit mahdollisimman tarkasti selitettyinä
• materiaalien toimittajat ja mahdolliset alihankkijat
• maalien värikoodit, valaistuksen valovoima
• teoksen kiinnitystapa
• valokuvia teoksen kiinnityksestä ja muista työvaiheista selityksineen

 

Teoksen elinkaari

• mikä on luonnollista kulumista / teoksen elämistä (esim. metallien patinoituminen) ja mikä ei

 

Ohjeet teoksen hoitoon ja huoltoon

• teoksen huollon, ylläpidon ja puhtaanapidon tavat ja aikaväli
• teokseen liittyvän tekniikan ohjeistaminen

 

Mikäli teos rikkoontuu tai vahingoittuu

• tieto siitä, kehen otetaan yhteyttä kun vahinko havaitaan
• mahdollisten varaosien valmistamisohjeet ja -paikat
• mahdolliset digitaaliset mallit, jos teos on valmistettu niiden pohjalta

 

Huolehdi siitä, että tiedot päätyvät teoksen huollosta vastaavan tahon arkistoon.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone