Kuvataiteen tilaustyöt ja hankintalaki

Hankintalaki (348/2007) on säädetty hankintamenettelyjen yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi. Sitä sovelletaan julkisiin hankintoihin. Myös kuvataiteen hankinnat voivat olla hankintalain tarkoittamia julkisia hankintoja, kun tilaajana on valtio, kunta tai muu julkisyhteisö. Hankintalain keskeisintä sisältöä ovat määräykset julkisten hankintojen kilpailutuksesta. Kuitenkin silloin, kun taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai palvelun tai ainoastaan tietty urakoitsija voi toteuttaa hankkeen, voidaan käyttää niin sanottua suorahankintaa. Tällöin hankintailmoitusta ei julkaista eli hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa. Suorahankinta on taidehankinnan normaali käytäntö.

Myös suorahankinnassa on muilta osin sovellettava hankintalakia, vaikka kilpailuttamista ei tarvitsekaan tehdä. Hankinnassa tulee noudattaa esimerkiksi syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita sekä tavoitella kokonaistaloudellista edullisuutta. Vuonna 2016 voimaantulevan hankintalain uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa hankintamenettelyä.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone