Handbok om enprocentsprincipen i Finland

Handbok om enprocentsprincipen i Finland är en praktisk handbok för både konstnärer och beställare av konst. Handboken erbjuder en aktuell översikt över modellerna för beställning, finansiering och genomförande av offentlig konst i Finland. Konstnärsgillet i Finland publicerade i samarbete med Centret för konstfrämjande en reviderad upplaga av handboken i november 2019.

Handboken om enprocentsprincipen har visat sig vara en viktig grundläggande handbok inom den offentliga konsten. Den används av konstnärer, beställare av konst, byggherrar och andra instanser som verkar inom offentlig konst. Den offentliga konstens popularitet har fortsatt att öka sedan den första upplagan av handboken utkom år 2015. Under de senaste åren har nya verksamhetsmodeller som binder samman konst och byggande utvecklats i snabb takt i städer och kommuner. Såväl metoderna för att beställa och finansiera konst samt till exempel begreppen i branschen har blivit mer professionaliserade och mångsidigare under de senaste åren.

Uppgifterna i den reviderade handboken har kontrollerats och uppdaterats så att de redogör för de aktuella fenomenen inom den offentliga konsten i Finland. I boken finns nu nya kapitel till exempel om den offentliga konsten i sjukhusprojekt och om principer för offentlig konst som blivit allt vanligare i kommuner och städer.

Handboken om enprocentsprincipen, som ges ut på webben, är en praktisk handbok som hjälper alla aktörer att genomföra konstprojekt i bebyggda miljöer, till exempel på bostadsområden, i skolor och på offentliga platser. Handboken om enprocentsprincipen för beställare av konst presenterar de vanligaste modellerna för finansiering av konst och metoderna för beställning av konst som används i Finland. Publikationen ger praktiska råd till alla som är intresserade av att arbeta för att introducera konst i den bebyggda miljön.

Handboken om enprocentsprincipen för konstnärer är en praktisk handbok för bildkonstnärer och formgivare som vill skapa offentliga konstverk. Handboken beskriver systematiskt hela processen från anknytningen av konsten till byggprojektet, ingåendet av avtalet, agerandet på byggarbetsplatsen och upprätthållandet av konstverket under hela dess livscykel.

Den ursprungliga handboken, som utkom 2015, var slutpublikationen av projektet En procent till konsten.

Publikationer i PDF-format: Handbok om enprocentsprincipen i Finland för bestallare av konst och Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer

 

Medverkande i publikationen

Miisa Pulkkinen (red.)

Utgivare: Konstnärsgillet i Finland
Rosa Kuosmanen
Aura Lehtonen
Annukka Vähäsöyrinki

Medverkande i publikationen (2015):
Styrgruppen för projektet En procent till konsten

Grafisk design: Dog Design

Utgivare: Konstnärsgillet i Finland
I samarbete med Centret för konstfrämjande

ISBN: 978-952-9864-39-3 (PDF, Handbok om enprocentsprincipen i Finland / För beställare av konst)
ISBN: 978-952-9864-40-9 (PDF, Handbok om enprocentsprincipen i Finland / För konstnärer)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone