Handbok om enprocentsprincipen i Finland

Handbok om enprocentsprincipen i Finland är en praktisk handbok för både konstnärer och beställare av konst.

Handbok om enprocentsprincipen i Finland för beställare av konst är en publikation för byggherrar som är intresserade av konst, till exempel kommunala beslutsfattare, planläggare, arkitekter och byggföretag. Handboken presenterar de vanligaste modellerna för finansiering av konst och sätten att beställa konst i Finland.

Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer är en praktisk handbok till en bildkonstnär som vill arbeta med offentlig konst. Handboken leder läsaren genom den process som leder till ett offentligt konstverk från ingåendet av avtal till medverkan i byggnadsprojektet och slutligen till utarbetandet av en underhållsbok.

Enprocentsprincipen, dvs. ett principbeslut att använda en del av anslaget för ett byggprojekt för konst, har fått ett uppsving på 2000talet i Finland. Samtidigt har det utvecklats nya sätt att beställa offentlig konst. I denna handbok uppfattas enprocentsprincipen som ett bredare begrepp än ett politiskt principbeslut eftersom de olika modellerna bygger på samma tanke: målet är att skapa en bättre byggd miljö med hjälp av högklassig arkitektur, design och konst.

Finländare uppskattar konst i sin vardag. Enligt en enkät som projektet En procent till konsten lät göra vill 70 procent av finländarna se konstverk i vardagliga miljöer, såsom på bostadsområden, skolor, daghem och arbetsplatser. Offentlig konst är en jämlik form av konst eftersom alla får fritt och avgiftsfritt njuta av ett konstverk som placeras exempelvis i en park. Lättillgänglig offentlig konst har ett starkt politiskt stöd i 2010talets Finland.

Publikationer i PDF-format: Handbok om enprocentsprincipen i Finland för bestallare av konst och Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer

Medverkande i publikationen

Miisa Pulkkinen (red.), Konstnärsgillet i Finland

Hanna Hannus (red.), Konstnärsgillet i Finland/Informationscentret för arkitektur

Styrgruppen för projektet En procent till konsten

Grafisk design Dog Design

Utgivare Projektet En procent till konsten

Tryckeri Lönnberg Painot Oy, Helsingfors 2015

Projektet har fått stöd av undervisnings- och kulturministeriet.

ISBN: 978-952-9864-27-0 (PDF, Handbok om enprocentsprincipen i Finland)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone